Faargaard

Intro

Faargaard er gammel birkefogedgård under Løgumkloster amt. Gården nævnes første gang i 1548.

Faargaard er gammel birkefogedgård under Løgumkloster amt. Gården nævnes første gang i 1548.

O. 1800 overgik gården i privateje og kom i den tysksindede slægt Meyers eje i midten af 1800-tallet. Chr. Frederik Meyer fra amtsforvalter i Løgumkloster, og sønnesønnen Chr. Friederich Meyer var borgmester i Løgumkloster.

Det nuværende stuehus er opført i 1757, mens avlsbygningerne er fra 1913-35. Ved gården står en række brandtræer.

Gårdens jordtilliggende var oprindeligt på 205 ha., men gik ned på 114 ha. i 1960erne.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
Cl H. Friis: Faargaard, Sdj.Maanedsskrift 1949 s.80-82
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2