FOERSUM TEGLVÆRK


Intro

I slutningen af 1800-tallet begyndte landsbyerne i Vestjylland at vokse. Der var derfor behov for sten, og en del mindre teglværker skød op rundt om i sognene.

Fra 1872-1970 har der været teglværk i Foersum. Det var teglbrænder Albert Christensen, der startede det. Han kom hertil for at lave mursten til en større gård. Ler fandtes naturligt på stedet, men det kneb lidt med pengene. Som betaling for sit arbejde fik han derfor nogle jordstykker i stedet for. Foersum Teglværk blev således startet på den jord, han fik som betaling. Heste blev brugt til at trække leret op af graven og til at ælte det. Hestene trak et hjul rundt, som fik en æltekrog til at bevæge sig rundt i en beholder, hvor der var ler. Vandet fra graven blev pumpet væk af en vindmølle med en snegl på. I begyndelsen var det håndstrøgne sten, der blev fremstillet. Når de var tørre, blev de brændt i miler. Milen blev erstattet af en højovn, og senere af en ringovn. Produktionen blev mekaniseret omkring århundredeskiftet med fremstilling af maskinsten. Der kom transportører rundt til alle dele af teglværket. Produktionen foregik fra april til november og lå stille i vinterhalvåret. Der blev produceret fra omkring 1.5-3 millioner sten om året. (De store teglværker producerer i dag omkring 15-20 millioner sten om året). Da Albert Christensen døde i 1919, overtog sønnerne Mads og Laurids Albert Christensen teglværket. Sidstnævnte deltog ikke i driften, da han selv drev teglværk i Måde. Senere overtog hans sønner Erhard og Albert Christensen teglværket her og i Måde. Fra 1962 har Albert Christensen selv ejet teglværket i Foersum. Der var ansat ca 20 mand herude de sidste år, det fungerede. Det kneb dengang med at skaffe arbejdskraft. Det var hårdt arbejde, og dengang var det nemt at få arbejde andre steder. Desuden stod man over for store investeringer i nyt maskineri m.m. Foersum Teglværk blev derfor lukket i 1970. En del af de gamle teglværksbygninger står her stadig. I teglværksgraven er der i dag en fiskesø, hvor man kan fiske mod betaling.

In den Jahren 1872-1970 hat es hier in Foersum eine Ziegelei gegeben, die von dem Ziegelbrenner Albert Christensen gegründet wurde. Am Anfang wurden Handziegel hergestellt. Als sie getrocknet waren, wurden sie in Meilern gebrannt. Der Meiler wurde von einem Hochofen ersetzt und später von einem Ringofen. Die Produktion wurde ungefähr um die Jahrhundertwende herum mechanisiert. Die Produktion dauerte von April bis November und lag während des Winters still. Etwa 1,5-3 Millionen Ziegel wurden pro Jahr hergestellt. Die Foersum Ziegelei wurde 1970 geschlossen, wie viele andere kleine Ziegeleien. Ein Teil von den alten Ziegeleigebäuden stehen noch hier. In der Ziegeleigrube gibt es heute einen Angelsee, wo man gegen Bezahlung angeln kann.

From 1872 to 1970 there was a brick-works, here in Foersum. It was founded by Albert Christensen. The first bricks were hand-moulded. When they were dry they were charred. The charcoal furnace was later replaced by a ring oven. At the turn of the century the production was mechanised. The bricks were produced from April to November and the production of bricks was approx. 1.5-3 millions per year. In 1970 the brick-works closed. Some of the buildings are still existing. The old claypit is now a put and take lake.

''Publiceret''