FLAK fra krigens tid


Rester af tysk FLAK ved Lillebæltsbroen fra 1940-45


Tysk kanonstilling, bygget 1940 af tømrere fra Middelfart.

Intro

Rester af et kanontårn fra 1940-45

Tyskerne befæstede området omkring Lillebæltsbroen kraftigt i årene 1940-1945, men få rester er bevaret til i dag.

På denne lille høj har stået et tysk tårn med en kanonstilling, et såkaldt FLAK (Flieger Abwehr Kanone), til bevogtning af Lillebæltsbroen mod luftsangreb. Der har været en hel serie af FLAK på begge sider af broen, hvilket gjorde det meget farligt for de allierede fly at passere området.

Der kendes mindst ti nedstyrtninger af fly i området omkring den nordlige ende af Lillebælt. Et af flyene faldt ned i plantagen ved Galsklint, hvor der i dag er mindelund for de omkomne.