FASTER KIRKE
Intro

Faster kirke er en annekskirke til Borris kirke. På kirkegården syd for kirken var tidligere en pestgrav, mens man i kirkegårdens nordøstlige hjørne begravede selvmordere.

Kirken er oprindelig en romansk kirke, bestående af skib og kor, opført af granitkvadre med blytag.Våbenhuset er opført af genanvendte granit-kvadre, men det er uvist, hvornår det er bygget. Tårnet er dateret til 1926. Udvendig i korets mure er der fire kvadre med halvkugler - halvkuglerne tolkes som “stenbrød”. Begge de oprindelige retkantede døre kan ses, den nordlige er dog tilmuret. Nogle af de oprindelige vinduer er stadig bevarede, men et enkelt er muret til. Kirken har bjælkeloft. Den oprindelige korbue er blevet udvidet, men kragbåndet er brugt i våbenhuset. Døbefonten er en typisk vestjysk granit-font. Prædikestolen er fra 1576. Renæssancealtertavlen er fra omkring 1600. I midter-feltet er der et billede, der forestiller den fortabte søn. Det er malet af Anker Lund omkring år 1900. Stagerne fra 1638 er skænket af Søren Graversen og Johanne Mikkelsdatter fra Faster. På skibets nordvæg findes et sengotisk krucifiks. I skibets nordvindue er der i 1957 indsat et glasmaleri af Poul Høm, der forestiller Kristus, der velsigner. Orglet er fra 1984 og har 12 stemmer. De 2 kirkeklokker er fra henholdsvis 1870 og 1978.

Faster Kirke ist eine kleine Filialkirche der Borris Kirke. Sie ist im romanischem Stil aus Granit-quadersteinen und mit einem Bleidach versehen, erbaut worden. Die Vorhalle ist mit wiederverwerteten Granitquadern gebaut. Der Turm ist von 1926. Typisch für diese Gegend ist die Balkendecke der Kirche. Der ursprüngliche Chorbogen ist erweitert worden. Das Taufbecken ist ein typisches westjütländisches Granitbecken. Die Kanzel ist von 1576, das Altarbild ist etwa aus dem Jahre 1600. Im nördlichen Fenster des Kirchenschiffes wurde 1957 eine Glasmalerei von Poul Høm eingesetzt. Diese stellt Christus beim segnen dar. Die beiden Kirchenglocken stammen aus den Jahren 1870 und 1978.

Faster Kirke is a small chapel-of-ease belonging to Borris Kirke. The church is originally Romanesque with nave and choir built in granite with a lead roof. The porch is built of granite. The tower is from 1926. Brick gables are typical for this area. Outside on the walls of the choir there are four ashlars with hemisphere. Some of the original windows still remain. The original chancel arch has been extended but the cordon was used in the porch. The font is typical West Jutland. The pulpit is from 1576. The renaissance altarpiece is from about 1600. In the northern window of the nave a stained glass picture by Poul Høm has been inserted. It represents the blessing of Christ.

''Publiceret''