FAFs pakhus


FAFs pakhus på Odense havn.


Bygningsdetalje fra FAFs pakhus på Odense Havn


Udsigt over Odense Havn med byen i baggrunden.


Odense Havn, kanalen. Byen i baggrunden. Til venstre kranerne ved kulkajen. Efter 1919.


Odense Havn. kulkranen. I baggrunden ses Næsbyhoved Mølle.


Postkort. Skibet "S/S Granheim", Oslo, i Odense Havn. I midten: Odense Nye Silopakhus.


Odense Havn. Det gamle FAF pakhus og Det ny Silopakhus. I baggrunden FAF kornsilo

Intro

Odense Havn er fattig på egentlige pakhuse, men Fyens Andelsfoderstofforenings flotte pakhus fra 1921 er en undtagelse.

Pakhuset fra 1921 er opført efter tegninger af byens førende arkitekt Niels Jacobsen, der også har tegnet Odense Teater, Grand Hotel og en række villaer. Bygningen har fine detaljer og med de for Jacobsen så karakteristiske formsten som afslutning på rygning og kviste. Pakhuset er opført af Fyns Andelsfoderstofforening (FAF).

Med det arkitektonisk flotte pakhus skabte FAF, der var baseret på andelstanken, en modvægt til det private firma Elias B. Muus’ noget ældre hovedpakhus på den anden side af havnebassinet. Niels Jacobsens pakhus blev ødelagt ved den store havnebrand i 1925, men opbygget efter de samme tegninger kort tid efter.

Odense Nye SilopakhusBag FAF’s pakhus ligger Odense Nye Silopakhus. Oprindeligt blev det opført i træ i 1906, men det brændte ned til grunden under den store havnebrand i 1925, og derefter blev nyt træbyggeri på havnen forbudt. I nogenlunde samme arkitekturstil blev det opbygget i gule mursten i 1926.

Den specielle bygning i gule sten med tårnur og tagterrasse er tegnet af arkitekterne Bendixen & Klein og må karakteriseres som en af havnens mest interessante og markante bygninger. Silopakhuset fremstår i dag meget nær sit oprindelige udseende med mange fine detaljer i facaden og endnu med navnet Odense Nye Silopakhus mod havnefronten.