F.L. Smidth


FLSmidth.


FLSmidth.


FLSmidth.
Intro

F.L. Smidth-koncernen (FLS) blev etableret i 1882 som rådgivende ingeniørfirma af Frederik Læssøe Smidth. Koncernen hører hjemme i Valby i København. Et par år efter stiftelsen trådte Poul Larsen og Alexander Foss ind i firmaet, og i 1887 fik FLS sin første opgave inden for cementindustrien...

F.L. Smidth-koncernen (FLS) blev etableret i 1882 som rådgivende ingeniørfirma af Frederik Læssøe Smidth. Koncernen hører hjemme i Valby i København. Et par år efter stiftelsen trådte Poul Larsen og Alexander Foss ind i firmaet, og i 1887 fik FLS sin første opgave inden for cementindustrien. Med introduktionen af rørmøllen og roterovnen omkring århundredskiftet lagde FLS sig i spidsen for den teknologiske udvikling inden for cementindustrien. Cement vandt for alvor udbredelse i byggeriet omkring år 1900. ''Et dansk eksporteventyr'' I 1885 ankom den unge Alexander Foss til Riga for at sælge teglværksmaskiner. Efter Letlands selvstændighed leverede Foss’ virksomhed F.L. Smidth & Co. maskiner til Rigas cementfabrik i 1928-29, så fabrikken kunne dække det meste af Letlands forbrug af cement. F.L. Smidth blev ledet af tre ingeniører heriblandt Foss, der blev en førende talsmand for dansk industri og for Danmark som industriland. Foss talte for, at industrien måtte overtage landbrugets rolle som det førende eksporterhverv. Det kunne han gøre med en vis gennemslagskraft, for det lykkedes for hans virksomhed fra omkring år 1900 at eksportere cementmaskiner ikke alene til de baltiske lande men til det meste af verden fra USA til Kina.