Førslev skole


Førslev skole set fra boldbanerne


Førslev skole ved indvielsen d. 9 maj 1963


Førslev skole

Intro

På Førslev Skolevej 9 blev en ny skole opført i 1963. I 1992 ophørte skolegang i Førslev. Skolen blev nedlagt og eleverne kom til andre skoler i Haslev og Terslev.

Siden 1775 har der været skole i Førslev. Børnetallet steg og steg, og behovet for mere plads krævede nye bygninger. Senest i 1963, hvor skolen på Førslev Skolevej 9 blev indviet.

Ved indvielsen gik lærere og elever i procession fra den gamle skole, der lå tæt ved kirken hen til den nyopførte centralskole, på Førslev Skolevej 9. En bygning der foruden klasselokaler rummede gymnastiksal, skolekøkken, sløjdsal og naturhistorisk lokale med tilhørende idrætsplads.

I 1972 var skolen som mange andre skoler blevet for lille, og man byggede en midlertidig pavillon med
to klasselokaler og et depotrum.
De større klasser kom til Terslev skole, der fungerede som overbygning.

I 1988 blev pavillonen revet ned og skolen kom ind i en salamimetode, hvor man tog en skive/klassetrin af gangen. I 1992 stod man tilbage med en endeskive, med en skole op til 5 klasse, der blev skolens endelige lukning sommeren 1992.