Førslev forsamlingshus


Forsamlingshuset set fra Øst


forsamlingshuset set fra Bygaden, 1988

Intro

Forsamlingshuset blev opført i 1903 og indviet d. 16. september. På grunden var der opført en rejsestald med plads til 16 heste.

I Førslev opstod et ønske om et forsamlingshus i slutningen af 1800 tallet. Præsten mente ikke, der var nogen grund til at bygge noget, når der allerede var et lokale i byen. Han syntes nemlig at man kunne bruge rummet over mejeriets ishus og dele af laden.
Men præstens forslag faldt ikke i god jord hos landsbyens beboere.

Pengene skaffes
I begyndelsen af 1900 tallet blev der nedsat et udvalg, der skulle skaffe en sum på 4000 kr. der skulle stå som en garantisum. Som formand blev valgt gårdejer og brygger Ole Olsen. Der blev udstedt en aktie til 25 kr. og der blev solgt 171 aktier, der gav 4275 kr. der skulle afdrages over 15 år. Alle aktionærer der var over 25 år havde stemmeret.

Den stiftende generalforsamling
På den stiftende generalforsamling valgtes Ole Olsen, Købmand P. Hansen, sognefoged Jørgen Rasmussen, Husmand Anders Hansen, Chr. Andersen parcellist Cornelius Jensen, Henrik Petersen, Lars Hansen. Jørgen Rasmussen blev formand og kasserer, købmand P. Hansen blev næstformand. Det vedtoges på generalforsamlingen, at spiritus ikke måtte udskænkes ved offentlige baller, med mindre bestyrelsen gav sit samtykke dertil.

Hvilket hus skal det være?
Man besøgte forsamlingshuse i Tybjerg Lille, Sandby, Vetterslev og Terslev og besluttede at bruge Terslev forsamlingshus som model for det nye forsamlingshus.

Den 28. maj 1903 indkøbes en byggegrund af Johs. Petersens enke for 25 øre pr. kvadrat alen og der indhentes tilbud bygningen.
Der kom 10 tilbud, og det er tømrermester Schwartz og murermester Eriksen fra Haslev, der var billigst med 5400 kr. og en rejselade for 1000 kr. Med gårdsplads, indkørsel og grund beløb den samlede pris sig til 7000 kr.

Det færdige forsamlingshus
Huset står færdig som lovet og d. 26. september 1903 inviteres aktionærer og familie til indvielse og høstfest klokken halv fem.

Bygningen er 21,4 m. lang og 10,1 m. bred, med højt hvælvet loft. I østgavlen var der indgang og garderobe med balkon oven over. I modsatte ende, en mindre sal med hævet gulv. I kælderen under denne er der køkken og et mindre samlingslokale.

I 1914 tilbygges 48 m2, bestående af motorrum og en lille stue kaldet ”dameværelset”.
Det udbygges i 1978 med garderobe, toilet og nyt køkken.