Førslev Købmandsgård


Førslev Købmandsgård


Interiør fra købmandshandlen


Førslev Købmandsgård


Postkort fra Førslev Købmandsgård ca. 1910

Intro

I Førslev har der været drevet købmandshandel uafbrudt i mange, mange år. Den første købmand begyndte allerede i 1858, 4 år før næringsloven trådte i kraft. Ejendommen var oprindelig under Eskildstrup Gods til den blev frikøbt i 1854.

Førslev købmandsgård begyndte som fæstegård under Eskildstrup Gods.

Den 11. november 1854 køber Jens Jeppesen, Anders Pedersens enkes tilfæstede hus og haveplads med ½ td. land jord for en pris på 200 rigsdalere, kontant betalt.
Jens Jeppesen driver stedet som bonde og hjulmager.

Stuehuset var på 5 fag, 12½ alen langt og 10½ alen bred, (ca. 7,8 m x 6,6 m) opført i bindingsværk i eg og fyr, med rå og brændt mursten med stråtag.

Købmand Carl Gustav Schwabe køber stedet den 17. september 1858 og starter købmandshandel på dispensation 4 år før næringsloven trådte i kraft. Det var dengang ikke tilladt at drive købmandshandel uden for købstæderne.
Carl Gustav Schwabe kom fra Usserød i Frederiksborg Amt og da han starter købmandshandel før loven, må det være en af de ældste, hvis det ikke er den ældste købmandshandel i landdistrikterne.

I 1866 river han det lille og særprægede stuehus ned. De nedtagne materialer genbruges til at renovere dele af de eksisterende bygninger. Samtidig opføres der vognport, værksted og karlekamre, der giver bygningerne det præg de har i dag med bindingsværk, murværk og stråtag. En gård i 4 længer.

Stuehuset blev altså nyopført i murværk med stråtag i en længde på 14½ fag, som den står i dag. Halvdelen af huset blev brugt som butik med 4 udstillingsvinduer, hvilket der efter den tids forhold var en stor købmandshandel. Købmand Carl Gustav Schwabe sælger købmandsgården i 1871 og der har indtil 2011 været 7 ejere.

I Førslev Købmandsgård er der både spisested, kaffestue og butik med kuriøse sager.