Førslev Centralskole


Bebyggelsen Hindholmparken - opført, hvor Førslev Centralskole lå.


Førslev Centralskole, før udvidelsen 1976.


Førslev Centralskole, set fra sportspladsen


Hindholmparken, se fra Hindholmvej

Intro

Førslev Centralskole Den sidste centralskole i Sorø Amt. Adresse: Hindholmvej 3, 4250 Fuglebjerg (Nu: Hindholmparken, 4250 Fuglebjerg)

Førslev Centralskole er opført og taget i brug i 1963. Arkitekt var Tage Corfixen, Slagelse. Samtidig blev der nedlagt fire skoler i den daværende Førslev Kommune, nemlig forskolerne og hovedskolerne i Sneslev og Arløse. Skolen blev placeret i Hindholmdalen nogenlunde midt i kommunen og tæt ved den private Hindholm Kost- og Realskole (nu Hindholm Privatskole), som i en årrække benyttede centralskolens faglokaler. Til skolen hørte 4 lærerboliger. Pris i 1963 2,7 mio. kr. Skolen havde oprindelig 1.-7. klasse. I 1976-77 blev skoledistriktet udvidet i forbindelse med nedlæggelsen af Centralskolen i Tornemark. Der blev oprettet børnehaveklasse og 8.-10. klasse på skolen, og skolen blev betragteligt udvidet. Skolen blev nedlagt i 1997, og eleverne blev fordelt mellem Fuglebjerg Skole og den nybyggede Grønbroskolen ved Sandved. Nedlæggelsen skal ses på baggrund af et stærkt ønske om en skole i den daværende Fuglebjerg Kommunes sydlige del, et ønske som ikke harmonerede med Førslev Centralskoles placering tæt ved Fuglebjerg By.


Efter nedlæggelsen blev skolen solgt til Fuglebjerg selvejende Byggevirksomhed, som indrettede 49 lejligheder på grunden, som i dag benævnes ”Hindholmparken”. Det meste af skolen blev nedrevet, og kun få bygningsdele herfra indgår i boligkomplekset.