Førslev Arrest


Førslev Arrest


Førslev Arrest

Intro

På Førslevvej 46 i Førslev ligger det tidligere arresthus fra 1855. I dag er der privat beboelse på stedet.


Niels Peter Petersen (1868-1947) indsamlede i sit liv anekdoter, overleveringer og sagn fra Hyllinge og omegn. Om Førslev arrest skrev han:

I Førslev Arrest sad en danselærer arresteret. En Dag han var ude i Arrestgaarden vippede han over Plankeværket og ned i Arresthaven, men ”Retsvidne, Væver, Klokker og Graver” han boede lige op til Haven og han saa tilfældigvis hvad der tildrog sig, og lettilbens som Væveren var smed han Træskoene og satte efter Danselæreren, gennem Arresthaven, Arrestvænget og Dyrehaven og ind paa Harestedgaards mark gik den vilde Jagt.

Men danselæreren kunde indre at han kunde ikke løbe fra Væveren og i Desperation sprang han ud i en Mergelgrav i vand til Brystet og blev staaende der. Men hvis han muligvis har troet at Væveren skulde ud og hente ham, saa tog han fejl. Nej Væveren satte sig på Kanten af Graven, og sagde ganske rolig ” Naar du nu er bleven kølet af, saa kan vi fortsætte”. Nej Danselæreren ville ikke fortsætte, Vandet var dygtig koldt (…)”.

Slutningen på fangeflugten blev, at den våde danselærer fulgte med tilbage til arresten.