Føns


Landsbyen Føns på Fyn. Føns Kirke. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Odense Luftfoto.


Landsbyen Føns på Fyn. Føns Skole. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Føns er nævnt første gang 1231 i formen Fyunnæs. Forleddet er ønavnet og indbyggernavnet Fynbo. Efterleddet er ’-næs’, der betyder stort kystfremspring.