Færgerikontor


Billetkontoret til højre i billedet

Intro

Den 1. maj 1893 købte ejerne af færgeriet grunden, hvor man i 1898 opførte et kontor og pakhus for færgeriet.

I et samarbejde mellem turistforeningen, badedirektionen og generaldirektoratet for statsbanerne kunne man i april 1909 åbne en billetekspedition til jernbanen i færgeriets lokaler ved færgebroen.

Man kunne købe billetter til alle landets større stationer, og man kunne indskrive rejsegods.

Den 22 december 1922 købte Nordby Kommune færgepakhuset. som blev revet ned.

Et nødtørfthus blev opført og formentlig på grund af arkitekturen, kaldt "Lille Amalienborg".
Husets funktion som toiletbygning er ophørt og bruges nu som indgang til Turistkontoret.


Kilde:www.Mitfanoe.dk