Færgeri


Sejlbåd i færgefart


Færgerne "Esbjerg" (1891-1904), "Nordby (1896-1931) og "Nordby (1931-1966)


I baggrunden færgen "Menja" og forrest motorbåden "Sønderho"

Intro

Færgeriet mellem Fanø og fatslandet begyndte i 1793 via en Kgl. bevilling til kroholder og storkøbmand Niels Jacobsen. I 1918 overgik færgeriet til postvæsenet.

I 1793 får kroholder og storkøbmand, Niels Jacobsen, som den første, kgl. bevilling til at ”besørge Færgeløbet”. Bevillingen fastsætter færgetakster og pålægger Niels Jacobsen til at have en stor og mindre færgebåd klar. Han synes dog ikke, at færgeriet var rentabelt så i 1811 må færgefarten gå på omgang blandt Fanøboerne. Den 1. april 1816 overgår rettighederne til færgemand og værtshusholder Hans Jessen, der i 1806 havde bygget Færgegården.

I Nordby fandtes ingen kaj, men ved færgestedet fandtes flydebroer til brug for passagerer og kvæg ved ind- og udskibning. Færgeriet havde nu forskellige ejere, og den 20. januar 1875 gik den sidste tur fra Strandby, for fremtiden skulle man anløbe den nybyggede Esbjerg havn. I 1878 er skibsfører Hans Svarrer ejer af færgeriet og han indsætter den første dampfærge ”Fanø” med fire ture daglig i begge retninger. I 1891 indsattes damperen ”Esbjerg” og ”Fanø” blev erstattet af en ny damper ”Nordby” i 1896. ”Esbjerg” 1891 – 1904 ”Nordby” 1896 – 1931 ”Nordby” 1931 – 1966
I 1918 overtog postvæsenet færgeriet og i 1926 indsættes den første bilfærge, motorfærgen ”Fanø” med plads til ca. 500 passagerer og 9 biler. I 1931 indsættes yderligere en bilfærge, ”Nordby” med plads til ca. 500 passagerer og til 16 biler. Grundet broplaner var postvæsenet forsigtig med at investere i forbedringer til færgeriet, men i 1964 indsættes to nye færger, ”Esbjerg” og ”Nordby” med plads til 500 passagerer og 26 biler.

Færgerne ”Esbjerg” og ”Nordby” blev i efteråret 1998 taget ud af drift. De havde da sejlet støt mellem Esbjerg og Fanø i 34 år. Skibene blev solgt til en afrikansk fodboldspiller, der spillede for Wolfsburg i Tyskland, og sejlede ved egen kraft den lange vej til den vestafrikanske stat Nigeria, hvor Esbjerg og Nordby under navnene Etireno og Christmas Day fortsat bruges som færger i det store flod-delta ved hovedstaden Lagos.

De gamle færger blev afløst af to nybygninger, ”Menja” og ”Fenja”, på 750 brt. med plads til 396 passagerer, 35 biler og 60 cykler. Hvert skib har to 500 HK dieselmotorer, der trækker på hver sin schottel. Færgerne har i hver ende en schottel, en skrue der kan drejes horisontalt fra 0 til 180 grader på ti sekunder.

Kilde:mitfanoe.dk


I følge et gammelt sagn skulle det ikke være første gang to skibe har båret disse navne. Sagnet fortæller at skipperne opkaldte deres skibe efter de to jættekvinder Fenja og Menja. Skipperne havde engang gjort de to jættekvinder en tjeneste, og som tak fik de hver en kværn, der kunne male salt. Disse kværne blev bragt med om bord i de to skibe. Skipperne sejlede derefter omkring og solgte salt i havnene - men engang i en storm strandede de, den ene på en banke, der fik navnet Menjø (Manø), og det andet på en banke, der fik navnet Fenjø (Fanø). Begge skibsladninger af salt flød ud i havet, og det gjorde, at vandet omkring disse to øer i dag er mere salt end længere mod syd. Det er også grunden til, at der lettere skyller rav op på Fanøs kyst end andre steder.