Færgelandsmøllen i Nakskov


Færgelandsmøllen ca 1951 - Da hylden blomstrede.


Møllen ca. 1920


Møllen ca. 1935. Cyklister på tur ?


Møllen ca. 1945 - 51. Max Balch Sørensen står i døren til en af møllebygningerne.


Stuehus til møllen ca. 1950

Intro

Færgelandsmøllen på Midlerkampsvej var en hollandsk mølle, som blev revet ned i 1953.

Færgelandsmøllen var en hollandsk mølle fra før 1900-tallet. Den lå på Færgelandet lidt syd for Nakskov, nærmere betegnet Midlerkampsvej nr.48. Møllen blev på grund af brandfare revet ned i 1953. Man kan dog stadig se resterne af fundamentet på grunden (se luftfoto fra 2008).
Før 1900 ejedes møllen af enkefru M. R. Rasmussen, som i 1894 solgte til C. C. Hansen.
Chr. Frederiksen købte møllen i 1929, og solgte til Max Balch Sørensen i 1946.

Med til historien omkring møllen hører også et brutalt mord. I december 1945 fandt den daværende møller sin kone myrdet. Det var en uhyggelig hændelse, som satte sindende stærkt i bevægelse.