Færgelandsgården


Færgelandsgården set fra landevejen.


Færgelandsgårdens hovedbygning

Intro

Færgelandsgården ligger på den tidligere ø Færgelandet ca 1 km syd for Nakskov.

Færgelandsgården ejedes i midten af 1800 tallet af proprietær I.P. Midlerkamp. Efter hans død købte Forpagter Rasmussen, Bremersvold gården i 1868. Senere ejedes den af Justitsråd L.M.P. Thorsen, som solgte til gårdens forpagter Lars Chr. Bøttcher i 1908. Proprietær Chr. C. Jørgensen købte gården i 1925. I 1964 solgte han hovedbygningen til kommunen. Hovedbygningen bruges idag som administrationsbygning af boligselskabet af 1944.