Færgefarten Orø - Hammer Bakker


Kabelfærgen KAREN ORØ, der blev indsat på ruten i 1978 og opkaldt efter ejernes mor.

Intro

Vi kender til etableret færgefart mellem Orø og Hammer Bakker tilbage til 1745, men før det har man også kunnet blive sat over sundet med robåd. Ruten var gennem mere end 300 år et familieejet foretagende, der gik i arv fra generation til generation.

Den faste færgeforbindelse mellem Orø og Hammer Bakker kan i følge firmaets historiske oplysninger dateres tilbage til 1745. Før det har det også være muligt at komme over det lille stræde mellem Orø og Sjælland, men om der har været tale om fast tjenesteydelse, eventuelt i form af et monopol, er usikkert. Der har gennem tiden været flere overfartsteder mellem Orø og Sjælland, men ruten til Hammer Bakker, eller Østre Færge som den kaldes, var gennem mange år den vigtigste rute. Første i 1891 kom der regelmæssige sejlads mellem Brønde Færgested og Holbæk. Og det var først i 1933, at Orø kom til at høre under det daværende Holbæk Amt i stedet for under Frederiksborg Amt. Frem til 1930 foregik sejladsen mellem Orø og Hammer Bakker med sejl og årer. Siden har ruten været motoriseret - først med en mindre motorbåd og siden med bilfærger. Bilfærgen og aktieselskabet Østre Færge A/S blev oprettet i starten af 1960'erne af Peter Jensen. Han skaffede bl.a. penge til færgen ved at udstykke sommerhusgrunde på Færgehusets jord. Kabelfærgen blev første gang indsat på ruten i 1962. Det er en sjælden færgetype, hvor kursen holdes af faste kabler, der er udspændt mellem de to færgelejer. Ofte hører man udtrukket 'trækfærge' brugt, men kabelfægen til Orø bliver drevet frem af en skrue og ikke trukket frem af et trækspil om bord. Kablerne holder blot kursen som en slags togskinner. Ejeren af Orø Kro, Michael Kousted, købte i begyndelsen af 2018 selskabet bag færgefarten.