Galgebakken ved Ugledige Råd-, ting- og arresthuset i Næstved Horsens Statsfængsel Odense Tugt- og Manufakturhus Helligåndshuset i København Tinghuset