Fælleshåbsvej 12, Anesminde


Anesminde ca. 1950erne. Gauerslund skole til højre i billedet


Hans Nielsen i Anesmindes have 1918


Rudolf og Kresten Jakobsen (udvandrede til Australien 1875-1915) med Niels Nielsen

Intro

I Gauerslund Ejerlav gård nr. 1, matr. nr. 7a. Den ene halvgård, hvoraf Damgård er den anden. Anesminde er bygget i 1874

Ane og Niels Jacobsen, som havde Lærkegård (gård nr. 6) købte i 1874 jord fra Damgården, hvor Niels' søster Inger Marie var kone. De byggede en ny gård, som efter husmoderen fik navnet "Anesminde".- En bindingsværkslænge på Damgården ud mod branddammen blev flyttet over til ”Anesminde” som ”starthjælp”.
De havde gården til 1902, da sønnen Hans Nielsen, født 1864, overtog den. Moderen
styrede stadigvæk huset, og først da hun døde i 1915, giftede Hans Nielsen sig med Kirstine Rasmussen, der havde høkerforretningen i Gauerslund.

Deres søn, Niels Nielsen, født 1918, overtog Anesminde i 1941. Han giftede sig 1950 med
Martha Rasmussen (født 1915), og de drev gården med dens 40 td. land + 10 td. skov og
med blandet besætning indtil ca.1978, da Nielsen skiftede ud til 50-60 stk. Herefordkvæg
og lidt grise. Han havde desuden en ekstra gård, Vinding Nygård.

I juli 1983 skete næste skift. Sønnen Hans Ole Nielsen, født 1.9.1952, gift 22.7.1983 med
Marianne Larsen, født 1954 (datter af skibsbygger i Fredericia) overtog Anesminde og
Vinding Nygård, og hans forældre købte Højvang på Skikballevej 20. Højvangs jorder blev
lagt ind under Anesminde, så der i alt var ca. 82 td. land.
Hans Ole har i 1990-erne solgt Vinding Nygård og i stedet købt jord rundt om Anesminde,
bl.a. 40 td. land fra Skikballevej 10. Han har ikke længere dyr, men udelukkende korn og
frøproduktion. Der er i 2000 106 td. land agerjord og 17 td. skov. En eng på 6½ td. land
er solgt til Qvistgård.

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund I, 2005