Fårup Skole 1806/1813-1960


Fårup Skole

Intro

I forbindelse med udskiftningen i 1700-tallet, blev der udlagt et stykke jord til skolelod. Det fremgår desuden af arbejdsbøger til matr. af 1844, at skolen er bygget i 1806. En midlertidig skole blev oprettet i 1813, da Hammer Skole var overfyldt.

Den første skoleholder hed Julius Henrik Schou. Han blev ansat i 1813 og var tillige kirkesanger. I 1823 blev en ny skolebygning udflyttet på gårdmand Hans Madsens jordlod. En ny skole på 9 fag stod færdig i 1824. Skolen blev enten om- eller nybygget i 1863. I 1960 blev skolen nedlagt, da den nye Hammer Centralskole stod klar. Adresse: Præstø Landevej 81, 4700 Næstved

''Publiceret''