Fårefold
Intro

Fårefolden ligger i et fredet hedeområde. Folden blev førhen brugt til at samle fårene i til natten.

På dette hedeareal er en ringvold, som man mener har været brugt til samlingssted for de vestjydske studedriveres dyr i nattetimerne. Driften af stude foregik ind til midten af 1800-tallet gennem Jylland til bl.a. Slesvig, og ringvolde som denne her kan således findes med jævne mellemrum hele vejen ned gennem Vestjylland. X = Antal gravhøje på fredet areal * 10 Skatten findes 90º, X antal meter fra Info. Tavle.