Fåborg kirke


Fåborg kirke. Museet for Varde By og Omegn


Prædikestolen i Fåborg Kirke. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Selvom Fåborgere ifølge en præst i 1800-tallet ikke skulle være de store kunstkendere, indeholder den romanske kirke nogle interessante stykker inventar. Prædikestolen har både fløjtespillere, vrængende udyr og røvere – og altertavlen endte da også med at blive et gedigent stykke kirkekunst.

Bygningen

Kirkens kor og skib samt skibets forlængelse er romanske, tårnet og våbenhuset fra senmiddelalderen. Både tårn, kor og skib prydes af sortmalede jernankre.

Over præstedøren i korets sydside er en dæksten med udhuggede relieffer af to løver, der æder af Livstræet.

I 1953 blev der i forbindelse med en arkæologisk undersøgelse fundet 38 mønter i kirkegulvet, de ældste tilbage fra Valdemar Sejr.

Gode Fåborgeres kunstforstand

I 1860 bad præsten i Fåborg sin søn om at finde et nyt altermaleri til kirkens højrenæssancealtertavle (1625) med ordene: ”Prisen vil vist ikke blive for høj, da det naturligvis ikke skal være et kunststykke, som de gode Fåborgere ikke har nogen forstand på.” I 1862 anskaffedes et maleri af Kristus og Maria Magdalene, men det kom ikke til at indgå i tavlen alligevel; det måtte nøjes med en plads på skibets væg. Til altertavlen endte det med to glimrende malerier af Anker Lund, som Fåborgerne kunne glæde sig over ikke at kunne forstå. Malerierne fra 1898 giver tavlen et dramatisk udtryk. Foroven ses Jesus i nærbillede med tornekrone og lidelsesfuldt, himmelvendt blik (efter Guido Reni) og i midten en Emausscene ledsaget forneden af teksten ”Da blev deres Øjne aabnede og de kendte Ham”. Hvorvidt de gode Fåborgere så gjorde det, melder historien ikke noget om.


Kristus og de to røvere

På prædikestolen fra omkring 1608 prydes arkadefelterne af naivt udskårne figurer forestillende Kristus på korset omgivet af de to røvere, som krones af skriftbånd med teksten ”refver” og ”rever”. Under og over søjlerne, der adskiller arkadefelterne, ses vrængende udyrsansigter. Fra prædikestolshimlen spiller to trækvinder på fløjte.

Kilder

Vester Starup, Grimstrup, Vester Nykirke, Fåborg. Danmarks Kirker, Ribe Amt. Nationalmuseet.