Fåborg


Runesten fra Fåborg


Runesten fra Fåborg


Runesten fra Fåborg

Intro

Lokaliseret 2006 i en kystsikring i Fåborgs østlige udkant. Registreret af Odense Bys Museer i 2007. Stenens oprindelige placering kendes ikke, men med en vægt på ca. 400 kg. må det antages, at den ikke er flyttet særligt langt og derfor stammer fra Fåborg-egnen. Inskription’’Aslak’’