Everdrup Kirke


Everdrup Kirke

Intro

Everdrup Kirke, Kildebakken 1.

Everdrup Kirke blev bygget ca. år 1200. Kirken overgik til kronen efter reformationen. Christian III (konge fra 1503 – 1559) solgte kirken til Bækkeskov Gods, der ejede kirken frem til 1916, hvor den overgik til selveje.