Etterup


Etterup ved Årup. Pløjning. 1941.

Intro

Etterup er nævnt første gang 1440 i formen Æbbedorp. Forleddet er en form af mandsnavnet Æbbi. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.