Et pragtsværd fra Røgbølle Sø


Udsigt over Røgbølle sø. Foto: Erik Damskier.

Intro

For 3500 år siden blev et smukt bronzesværd ofret i Røgbølle sø. Det blev genfundet i 1955, og kan i dag ses på Stiftsmuseet i Maribo, der hører under Museum Lolland-Falster.

Fundet bringer mindelser om den berømte legende om Kong Artur og sværdet Excalibur. En dag i 1955 gik gårdejer Jørgen Snedker tur på Næsset ved Røgbølle sø. Omkring to meter fra søbredden fik han pludselig øje på noget ude i vandet, der glimtede metallisk mellem de små bølgeskvulp. Nysgerrig efter hvad det var, tog han tøj og sko af, og vadede ud. Med begge hænder greb han ned under vandet, trak til, og stod dernæst med et fuldstændig bevaret, smukt udformet sværd af bronze. Sværdet er et såkaldt ’fuldgrebssværd’. Det stammer fra den ældre bronzealder, nærmere bestemt tiden mellem 1500 og 1300 f.Kr. Et fuldgrebssværd er et sværd med et bronzestøbt fæste, der er hæftet på klingen med bronzenitter. Fæstet – eller grebet – er altid dekoreret, oftest med spiral- eller cirkelornamentik. Ofte er der fordybninger i ornamentikken, hvor der formentlig har været indlagt organisk materiale, f.eks. rav. Dette er tilfældet med sværdet fra Røgbølle sø, som er et rigtig flot og meget velbevaret eksempel på et fuldgrebssværd fra Bronzealderen.

Der er ingen tvivl om, at fuldgrebssværdene var fremstillet som våben, og kunne holde til at blive brugt i krig. Men sammenlignet med de øvrige sværdtyper, vi kender fra den ældre bronzealder, er der meget få fuldgrebssværd, som viser tegn på brug. Dette betyder dog ikke, at de kun var symbolske. Fuldgrebssværdene tilhørte formentlig den ældre bronzealders elite. Disse mænd, måske høvdinger eller konger, har været let genkendelige med de smukt dekorerede sværdfæster, men har formentlig sjældent kæmpet i forreste linje. Det kan være derfor sværdene sjældent har kampskader.


Vi kender naturligvis ikke de præcise begivenheder, der ledte til, at fuldgrebssværdet blev kastet i Røgbølle sø for 3500 år siden. Oftest finder man sværdene i den ældre bronzealders mandsgrave. Langt sjældnere finder man dem i vådområder, som søer eller moser: de hører ikke til blandt de genstande, som almindeligvis blev ofret til guderne.

Sværdene i bronzealderen skal formentlig ses som en del af det personlige udstyr. Da vi finder dem i gravene, må vi gå ud fra, at de ikke kunne gå i arv, og derfor – måske – heller ikke kunne bruges af andre end den person, som det tilhørte. Det er denne tankegang om sværd, som vi også møder i legenden om Sværdet i Stenen eller Saxos historier om sværdet Skræp. Der kan selvfølgelig være mange forklaringer på, at netop dette fuldgrebssværd endte i Røgbølle sø. Én kunne være, at sværdets ejermand var død langt væk hjemmefra, eller måske ikke længere gjorde sig fortjent til sit sværd af den ene eller anden årsag. Da man ikke kunne give sværdet til en anden, blev det givet tilbage til jorden – eller guderne, som man måske mente residerede i Røgbølle sø for 3500 år siden.


Du kan se fuldgrebssværdet fra Røgbølle sø på Stiftsmuseet i Maribo. Se entrépriser og åbningstider [http://www.museumlollandfalster.dk/" target="_blank her]. Læs mere om bronzealderen: Jensen, J. '''Danmarks Oldtid - Bronzealderen'''. Gyldendal 2002.