Et godt kup af C. J. Bonnesen


Aalborg Zoo - indgang til zoo med springvand og skulpturen "Et godt kup" lavet i 1925 af billedhuggeren C. J. Bonnesen.

Intro

Ved indgangen i Zoologisk Have står en af de mest livagtige skulpturer, C.J. Bonnesen har fået opstillet i sin fødeby, vildmanden, der haster af sted med to bjørne under armen. Et godt kup" har Bonnesen kaldt den, og man skulle tro, at han havde lavet den på bestilling til Zoologisk Have.

''Vil dyrene godt '' Skulpturen havde Bonnesen færdig i 1925, og da var der endnu ikke planer om en dyrehave i Aalborg. Efter at haven var indviet i april 1935, fandt man gipsmodellen frem i Bonnesens store samling, og den 28. juli 1935 blev den støbt i bronze i København. Vildmanden blev opstillet midt i et stort bassin, og fire frøer sprøjter vand på ham som for at forhindre, at han stjæler de to bjørneunger. Aktieselskabet og bryggeriet 'Urbanhus' skænkede dette kunstværk til Aalborg by. Entreprenør Cordes installerede og støbte det tilhørende cementbassin og vandløbet der sprøjter fra de fire frøer op til den vældige urkæmper. . ''Afsløringen '' En lille indbudt Kreds var den 5. august om formiddagen indbudt til afsløringen af 'Et godt kup'. Borgmester Jørgensen holdt den indledende tale og fortalte om byens andre udsmykninger og det store arbejde med at skaffe smukke skulpturer til Aalborg by i samarbejde med private og større firmaer. Byens udsmykning, var Borgmesterens kæphest Formanden for Zoologisk Haves bestyrelse, remisearbejder C. A. Christensen, bød velkommen og takkede Aalborg Aktie-Bryggerier, der havde betalt støbningen, murermester Anders Cordes, som havde lavet den støbte dam, og vandværksbestyrer Jensen, der havde ladet vandinstallationen udføre. Formanden for bryggeriets bestyrelse, overretssagfører Johs. Michelsen, Aalborg, sagde i sin tale, at det ikke var nogen ond vildmand, der var stillet op. Det ser nok ud til, at han raner de to bjørne, men efter ansigtsudtrykket at dømme vil vildmanden behandle dyrene godt. Dette afsluttedes med en frokost i kilden hvor man takkede alle dem, der havde haft med den storstilede gave og opsætningen at gøre.

Aalborg Amtstidende 'Det nye kunstværk i Aalborg Zoo' fra den 6. august 1935 side 6