Et fragment af en landsby fra germansk jernalder (c. 375-550 e.Kr.) ved Rønhavegård
Intro

Ved den arkæologiske undersøgelse blev der fundet dele af tre huse og en række hegn, der til forskellig tid har afgrænset flere gårdsanlæg. Læs mere i den kulturhistoriske rapport.

Udgravningsfeltet var ikke stort nok til at omfatte et helt gårdsanlæg, men derimod udsnit af flere samtidige gårde. Det er tydeligt at man har boet på sammen sted i flere generationer - eller vendt tilbage til samme sted hvor man tidligere har boet - således er flere af hegnene tydelig reparerer eller helt udskiftet på samme sted. [http://www.sydvestjyskemuseer.dk/media/153102/ASR_1775_Bygherrerapport.pdf Læs den kulturhistoriske rapport her.]