Estruplund


Estruplunds historicistiske hovedbygning blev opført i 1863 af Christian Buchwald. Det er tydeligt, at arkitekten Theodor Sørensen har hentet inspiration i nederlandsk renæssance arkitektur.

Intro

Herregården Estruplund ligger syd for mundingen af Randers Fjord med udsigt over Kattegat. I løbet af 1600-tallet var Estruplund ikke af anseelig størrelse, og blev derfor knyttet til det nærliggende Hevringholm som ladegård. I dag tilhører herregården familien Krieger von Lowzow og hovedbygningen.

''Historien om Estruplund'' I 1499 udlagde den magtfulde adelsmand Erik Ottesen Rosenkrantz skov og gods i Estrup sogn til sin afdøde søns børn. Det er formentligt dette gods, som ligger til grund for oprettelsen af herregården Estruplund, som første gang nævnes i 1609 til Anders Jørgensen Friis. Herefter blev Estruplund købt af den store godssamler Eske Brock. Ved Eske Brocks død gik Estruplund til hans svigersøn Frands Lykke og i 1655 videre til dennes søn Kaj Lykke, som senere blev landsforvist og fik konfiskeret alle sine godser, for at have spredt onde rygter om Frederik 3.’s(1648-1670) dronning Sophie Amalie. Greve Preben Brahe Schack erhvervede sig i 1791 Estruplund og i 1802 fik han tilladelse til at indlemme Estruplund i stamhuset Stenalt, som imidlertid blev nedlagt tre år senere i 1805. Estruplund kom i 1899 på tvangsauktion, hvor godset blev købt af bikubefonden og efterfølgende solgt videre til Just Henrik Krieger, som gik konkurs i 1911 og måtte sælge Estruplund til C.F. Lehrman. Han besad kun Estruplund ét år, for derefter at sælge det til Valdemar Krieger. Estruplund har været i denne families eje siden da. ''Markante ejere'' -1625: Eske Brock 1655-1661: Kaj Lykke 1791-1806: Preben Brahe Schack 1854-1899: Jochum Christian Buchwald 1912-1942: Valdemar Krieger Læs mere om Estruplund på [https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/estruplund danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen på Estruplund er opført i 1863 af Jochum Christian Buchwald efter tegning af arkitekten Theodor Sørensen. I 1916 foretog Valdemar Krieger en ombygning af herregården, hvor han blandt andet tilføjede endnu en etage. Hovedbygningen er opført i rød grundmur og står i to etager over høje kældre. Bygningen består af en midterfløj samt to korte og tværgående sidefløje. Stilistisk kan herregården kategoriseres som historicistisk, hvilket blandt andet kommer til udtryk gennem murværkets udsmykning og de renæssanceinspirerede gavle. Indvendigt blev Estruplund moderniseret i 1956-1963 af arkitekt J.P. Hjersing. ''Omgivelser'' Estruplund omgives af en fin have med græsarealer, gamle træer og en mindre sø. Fra Estruplundvej leder den korte indkørsel frem til gårdspladsen, der centreres om en mindre græsrondel. På modstående side af vejen står Estruplund kirke, som kan føre sin historie tilbage til 1100-tallet. Nord for hovedbygningen findes Estruplunds avlsgård som blev underkastet en omfattende ombygning i 1956-1963. ''Bygninger og gods'' 1802: Estruplund indlemmet i stamhuset Stenalt 1805: Stamhuset nedlagt 1863: Hovedbygningen opført 1916: Hovedbygningen forhøjet med en etage

''Fakta'' Adresse: Estruplundvej 37, 8950 Ørsted Kommune: Norddjurs Tidligere: Randers Amt, Rougsø Herred, Estruplund Sogn Ejer : Klavs Krieger von Lowzow (2017) Funktion: Landbrug, skovdrift, jagtudlejning, flyveplads (2017) Størrelse: Ager 347, eng 3 ha, skov 136 ha, andet 15 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ingen fredningsstatus (2017)

''English'' The manor Estruplund is located south of Randers Fjord with a great view over Kattegat. During the 17th century Estruplund belonged to some of the country's richest noble men. Estruplund was not a grand estate and for a time it was attached to the nearby manor of Hevringholm as a big farm. Today the manor belongs to family von Krieger Lowzow. The main building, which was built in 1863 and remodeled in 1916, most certainly counts as a stately home.

''Publiceret''