Essenbæk ødekirke


I nordvesthjørnet står en mindesten over kirkestedet.
Intro

På kanten af skrænterne til Randers Fjord, hvor der i dag er domineret af Assentofts villakvarterer, lå den gamle Essenbæk kirke. Denne kirke var områdets sognekirke tilbage fra begyndelsen af 1100-tallet og frem til 1865.

Da Essenbæk Kirke blev grundlagt i 1100-tallet bestod den formentligt blot af et kvaderstensopbygget kirkeskib og kor i romansk stil. På den eneste og langt senere tegning som kendes af kirken ses, at bygningen senere er blevet tilføjet våbenhus og et tårn. Tårnet stod på 5 piller i kirkeskibets sydvestlige hjørne. Efter godt 700 år, var kirke så forfalden, at det blev besluttet at nedrive den og opføre en ny. Derfor er der i dag ikke mange spor tilbage fra selve kirken, men omkring den findes stadig elementer som afslører dens historie. De mest tydelige af disse er en hvidkalket indgangsportal, et stendige som omkranser stedet og en mindesten over kirkestedet. [https://fortidsmindeguide.dk/tidsalder/middelalder/essenbaek-kirke Besøg Fortidsmindeguiden og læs mere her]

''Publiceret''