Eskjær


Eskjærs hovedbygning blev opført af Mads Hastrup i 1761, men senmiddelalderlige kældre under den østlige fløj indikerer at stedet længe har været bebygget og anvendt som herresæde.

Intro

Betydningsfulde adelsslægter har gennem tiden slået sine folder på herregården Eskjær, som ligger på den østlige del af Salling. I 1750 kom Eskjær i borgerligt eje under justitsråd Mads Haustrup, som i 1761 opførte den fine og hvidkalde hovedbygning.

''Historien om Eskjær'' Fra et middelalderligt dokument kan vi spore Eskjær tilbage til 1328, hvor det nævnes til hr. Jakob Nielsen Gyldenstjerne. De efterfølgende ejere tæller blandt indflydelsesrige adelsslægter som Banner, Høeg, Lykke, Parsberg, Rantzau og Reventlow. I 1674 oprettede Ditlev Rantzau grevskabet Løvenholm, hvori Eskjær kom til at indgå. Allerede i 1681 fik Ditlev Rantzau dog kongelig tilladelse til at sælge Eskjær fra grevskabet og tilbage til den forhenværende ejers søn oberst Verner Parsberg. I 1750 blev Eskjær købt af Mads Hastrup, som var af borgerlig familie. Han drev gården med stor forstand og førte Eskjær til ny velstand. Den foretagsomme Christian Lange overtog i 1781 Eskjær og da han var en fremskridtsmand indenfor landbruget, indførte han en lang række reformer i gårdens drift. I sit arbejde for at optimere gårdens udbytte lå Christian Lange i konstant opgør med sine bønder over hoveriet og tiendepligtens størrelse og fremstår i eftertidens beretninger som lidt af en bondeplager. I 1869 blev Eskjær solgt til Ludvig Th. Schütte og herregården har været i denne families eje siden da. ''Markante ejere'' 1328: Jakob Nielsen Gyldenstjerne 1674-1681: Ditlev Rantzau 1750-1767: Mads Hastrup 1782-1797: Christian Lange 1869-1915: Ludvig Theodor Schütte Læs mere om Eskjær på [https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/eskaer-midtjylland danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Eskjærs trefløjede hovedbygning fra 1761 er opført af Mads Hastrup på et firkantet voldsted omgivet af vandfyldte grave. Den hvidkalkede bygning er opført i én etage med høje, senmiddelalderlige kældre under den østlige fløj. Eskjær er bygget i grundmur på et fundament af tilhuggede granitkvadre og det valmede tag er påhængt med røde tegl. Hovedfløjen prydes af en gennemgående gavlkvist, hvor også hovedindgangen findes i form af en rundbuet indgangsportal, hvorover der hænger en indvielsestavle i rokokostil med Mads Hastrups navn og årstallet 1761. Hovedbygningens gavlkamme er glatte og slutter i en buet toptinde. ''Omgivelser'' Den trefløjede hovedbygning åbner sig mod nordvest og ligger aksefast med Eskjærs trelængede avlsanlæg, som befinder sig på den anden side af voldgraven. Mod sydøst fører en lille bro over voldgraven og ind i resterne af en barokhave fra 1760’erne. Her findes stadig linde- og askealleer samt små damme og et lysthus. Havanlægget smelter på organisk vis sammen med Eskjær Skov, som breder sig sydøst for herregården og ned mod Hvalpsund. ''Bygninger og gods'' 1400-tallet: Senmiddelalderlig bygning 1674: Grevskabet Løvenholm oprettet, hvori Eskjær indgik 1681: Eskjær frasolgt grevskabet 1761: Nuværende hovedbygning opført 1915: Nuværende avlsgård opført

''Fakta'' Adresse: Eskjærvej 21, 7870 Roslev Kommune: Skive Tidligere: Viborg Amt, Salling Nørre Herred, Grinderslev Sogn Ejer i 2017: Vibeke og Birger Schütte, Johan Christoph Schütte Funktion 2017: Agerbrug, skovdrift, animalsk produktion, rideskole, jagtudlejning, boligudlejning Størrelse 2017: Ager 500 ha, eng 50 ha, skov 150 ha, park/have 10 ha, andet 23 ha Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet

''English'' Significant noble families have been connected to the manor Eskjær, which is located on the eastern part of Salling. However in 1750 Eskjær went into bourgeois ownership of the counselor Mads Haustrup, who erected the three winged main building in 1761. The manor house is now run as a modern farm by the Schütte family, who has owned Eskjær since 1869.

''Sendt til publicering'' undefined

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''