Eskilstrup Skole


Eskilstrup Skole, Højgårdsvej


Eskilstrup Forskole

Intro

Eskilstrup Skole blev oprettet i 1742 ved Tingerup Tykke. I 1806 flyttedes skolen til Hyllede, i 1890 til Tornemark og i 1896 til vejen mellem Eskilstrup og Hyllede. Skolen blev nedlagt i 1960.

Eskilstrup skole blev i 1742 oprettet ved Tingerup Tykke. Det var oberstløjnant Beenfeldt, Lystrup, der stod for opførelsen. Han var ikke videre interesseret i skolesagen, men da der var lovgivet omkring igangsættelse af skoler, blev han som skolepatron nødt til at rette sig efter lovgivningen og kun ca. 8 måneder efter den lovfæstede frist stod et lerklinet 6-fags hus til rådighed for skolen.

Som skoleholder havde Beenfeldt udset sig "en skikkelig, stakkels fattig mand, der var ganske uduelig til Skoletjenesten." Han klarede da heller ikke Provsteprøven, men det lod Beenfeldt sig ikke anfægte af. Han eksaminerede selv manden og fandt ham god nok.

Men den gik ikke. "Han kunne ikke læse ret i en bog" erklærede Provsten. Herefter blev Stud. Hans Jacobsen Holst ansat i 1942.

Fra Tingerup Tykke flyttedes skolen til selve Eskilstrup, hvor den lå ved gadekæret. I 1806 flyttedes skolen til Hyllede og i 1817 til Tornemark. I 1896 opførtes en ny skole ved vejen mellem Eskilstrup og Hyllede. I 1960 nedlagdes Eskilstup Skole og skoleaktiviteterne overflyttedes til Møllevangsskolen i Kongsted.

Kilder:
Faxe Kommunes Arkiver, Z 31, Eskilstrup Tidende, nr 2, juni 2000.
Præstø Amts Skolehistorie indtil 1830.Hans Jacobsen Holst, 1742 - 1758, skoleholder
Anders Sørensen Maymand, 1758 - 1766, skoleholder
Niels Mikkelsen Feldt, 1766 - 1769, skoleholder
Poul Christopher Weidemann, 1769 - 1771, skoleholder
Christian Ludvig Schütz, 1771 - 1772, skoleholder
? Jensen, 1772 - 1774, skoleholder
Berthel Bay, 1774 - 1776, skolemester
Poul Danchel Textor, 1776 - 1796, skoleholder
I 1795 var Textor så afkræftet af sygdom, at provst Rosenkilde og grev Holstein, Lystrup, gav ham
en medhjælper. Vikarpladsen blev givet til Holstein's svigermor's tjener, Frederik Tollgreen, med
efterfølgeret til embedet.
Frederik Tollgreen, 1796 - 1806, skoleholder
Jens Larsen, 1806 - 1856, skoleholder
Søren Christian Jensen, 1856 - 1895, skoleholder
A H Wurr, 1896 - 1935, enelærer og 1. lærer efter at der i 1910 blev oprettet en forskole med en lærerinde i en nærliggende bygning.
Tage Arnkjær, 1935 - 1960