Eskilstrup Kirke


Eskilstrup Kirke

Intro

Kirken er en munkestensbygning med senromansk skib, kor og apsis og gotisk tårn og våbenhus. Tårnet har kamtakkede gavle med rige stokværksdelte blændinger. Kirken er kalket lyserød med hvide blændinger. Kirken har velbevarede kalkmalerier fra sidste halvdel af 1200-tallet. Kilde: Trap Danmark

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Eskilstrup%20(824) Registrerede gravminder på Eskilstrup kirkegård]