Eskær Hovedgård


Eskær Hovedgård


Eskær Hovedgård

Intro

Gården benævnes helt tilbage i 1300-tallet. Den har fungeret som hovedgård og har været sæde for flere store adelsslægter. Bygningen var oprindeligt i to skokværk og med voldgrav omkring, men er ombygget flere gange.

Eskjær Gods ligger ved Mosbjerg i et højtliggende moræneland- skab, der er dannet i den sidste istid. I begyndelsen af 1300-tallet og op gennem middelalderen var Eskjær en adelsga°rd beliggende pa° et voldsted og omgivet af dybe voldgrave. I 1805 blev bygningerne opkøbt af en ”herrega°rds- slagter” – en spekulant ved navn A. H. Rasmussen, som frasolgte fæstega°rdene til selveje og udstykkede godsets jord til ga°rde og husmandssteder. I 1844 blev den oprindelige hovedbygning revet ned og erstattet af den nuværende, trefløjede bygning. Hovedbygningen er udpeget som bevaringsværdig, og et stort omra°de omkring ga°rden er fre- det. I 1880’erne blev haven omlagt, voldgravene blev delvist op- fyldt, og en stor sø blev anlagt. Der er offentlig adgang til skoven. Se film: [https://www.youtube.com/watch?v=7mnu6Xnz05I https://www.youtube.com/watch?v=7mnu6Xnz05I]

''Publiceret''