Esbjerg Højskole

Intro

Esbjerg Højskole er Danmarks ældste arbejderhøjskole. Skolen blev grundlagt i 1910 af socialdemokraten Jens Peter Sundbo. Sundbo var redaktør af Vestjyllands Socialdemokrat. I 1917 fik højskolen sin egen borglignende bygning på Gammel Vardevej. I folkemunde højskolen til at hedde ”Den røde borg”...

Esbjerg Højskole er Danmarks ældste arbejderhøjskole. Skolen blev grundlagt i 1910 af socialdemokraten Jens Peter Sundbo. Sundbo var redaktør af Vestjyllands Socialdemokrat. I 1917 fik højskolen sin egen borglignende bygning på Gammel Vardevej. I folkemunde højskolen til at hedde ”Den røde borg”. Skolen fik stor betydning for arbejderbevægelsen. Flere generationer af fagforeningsfolk fik dannet deres faglige og politiske ståsted gennem et ophold på Esbjerg Højskole. Skolen blev lukket af tyskerne i 1940. Den genopstod efter nogle år i eksil som en ny Esbjerg Højskole i nye lokaler i Esbjerg. ''En rigtig arbejderuddannelse'' Socialdemokraten og teologen Julius Bomholt (1896-1969) blev i 1924 forstander på Esbjerg Arbejderhøjskole. Han var en karismatisk personlighed. I sin kun femårige forstanderperiode satte Bomholt et afgørende præg på højskolens udvikling. Bomholt prioriterede, at undervisningen skulle uddanne eleverne til at blive aktive i arbejderbevægelsen. De skulle også blive klar til at varetage de mange tillidshverv, som Socialdemokratiets tillidsrepræsentanter skulle passe. I 1929 blev Bomholt valgt til Folketinget. Han forlod stillingen som forstander på Esbjerg Højskole. Senere betegnede Bomholt arbejdet som forstander som sit livs bedste stilling. I løbet af sine mange år i Folketinget blev Bomholt både undervisningsminister, kulturminister og formand for Folketinget.