Errindlev havn

Intro

Errindlev havn blev bygget med statstilskud i 1907 som erstatning for havnen ved Bjernæs, der var forsvundet ved inddæmningen i 1870’erne. Errindlev fælled (fæland) blev bebygget i 2. halvdel af 1800 tallet og nogle begyndte at fiske.

Fiskerne fik staten til at betale halvdelen af udgiften til havnebyggeri. Fiskeriforeningen for Sydlolland og Errindlev Baadehavn søgte og fik i 1906 tilskud fra staten til bygning af havn uden for diget ved Errindlev fælled. Staten betalte halvdelen af omkostningerne på 7000 kr. Fiskerne selv betalte 1000 kr kontant, men også deres arbejdskraft til uddybning af sejlrenden blev indregnet. Den lokale folketingsmand Jørgen Frederiksen brugte sine gode forbindelser, men samtidig pressede digelaget på, både for at få en havn så der kunne komme kul til pumpestationens dampmaskine og fordi de manglede jord til at forhøje diget, der i 1870erne kun blev bygget 14 fod højt. Ved højvande i 1904 stod vandet tæt på digets top og satte derfor gang i ønsket om forhøjelse.

/Henning Aggerholm

Anvendt litteratur:
C C Haugner: Lolland. Historie, Topografi, statistik bd. V, 1928 s 262 Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 46 ff. Boutrup og Clausen: Errindlev havns historie (u. år [1995])


1. prioritet
Kulturmiljøet omkring Errindlev havn er vurderet til 1. prioritet på grund af diget, havnen og byggestilen
Kilde: Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 46 ff