Errindlev Mølle, Errindlevvej 30


Errindlev Mølle


Errindlev mejeri med møllen i baggrunden

Intro

Errindlev Mølle var en vindmølle med 32 alens vindfang, bygget i 1854. Møller Stauning var der til 1882. I 1900 overgik møllen til et Andelsselskab bestående af omegnens beboere. Mølletårnet og hatten blev revet af efter høst 1975

Errindlev Mølle og bageri , Errindlevvej 30 - 32

Errindlev Mølle var en vindmølle med 32 alens vindfang, bygget i 1854. Møller Stauning var der til 1882. I 1900 overgik møllen til et Andelsselskab bestående af omegnens beboere. Den blev da fuldstændig moderniseret, og der blev bygget bageri med moderne maskiner. Den 1. april 1919 påbegyndtes handel med korn- og foderstoffer.

Omkring 1920’erne: Møllen og bageriet var også et sted, hvor der var gang i hjulene. Man satte sejl på møllevingerne, så snart der var lidt vind, men brugte ellers el til mølleriet. Udover at male korn for folk solgte man foderstoffer og brændsel. I bageriet bagte man alle slags brød og kager, udover at butikken havde meget lange åbningstider. Så havde brødvognen faste ture, som man kørte alle ugens dage. I 1933 blev der indlagt en 25 HK Deutz dieselmotor.

Bager Schultz var der i mange år. Bager Jørgensen kunne ikke bage brødet godt nok til beboerne. Han solgte bageriet til bager Smith, der lod det indrette til fintbrødsbageri, og nu kunne beboerne få al slags lækkert brød.

I 1962 overtog Betty og Vagn Jeppesen Errindlev Bageri og Mølle. Bageriet blev solgt fra møllen omkring 1965 til bagermester Christensen. Vagn Jeppesen kørte mølleriet videre, med at male mel. Mølletårnet og hatten blev revet af efter høst 1975, hvorefter resten af møllen blev renoveret til beboelse.