Eriksminde


Eriksmindegården

Intro

Eriksminde, matrikelnr. 12a i Kildebrønde Sogn, var fæstegård under Benzonsdal Gods og købt til selveje i 1808. Stuehus er bevaret. Andre gårdbygninger blev revet ned i 1969.

Historie Eriksminde var en gård, der blev nedrevet i 1969. Stuehuset fra 1876 er dog bevaret. Gården havde ligget på samme sted i ca. 200 år og gav nu plads til en helt ny bydel (ca. 850 parceller). Jorden omkring den var dog allerede blevet solgt otte år før, og de første folk var flyttet ind. Der var en byplan for området, men det varede længe, inden man rigtig kunne se den. Til at begynde med var der bare en mark med enkelte huse på. Der var ingen veje, ingen gadelygter, ingen kloakker og ingen hække. Især manglen på kloakker var et problem. Folk kunne hverken skylle ud i wc’et, tage et bad eller vaske op, uden at vandet stod op af sivebrøndene (forløberne for kloakkerne) og lugtede slemt. I folkemunde blev sognekommunen Greve-Kildebrønde omdøbt til Greve-Sivebrønde. Idag ligger Eriksminde på Hedager 8 og er i sep. 2017 sat til salg for kr. 5.145.000.

Fæstere/ejere 1. Jørgen Pedersen 2. Hans Sørensen, 10. feb. 1745 3. Jens Hansen, 7. okt. 1772, fg søn 4. Morten Hansen, 20. dec. 1796, selveje 16. dec. 1808 5. Erik Larsen, 7. jan. 1824, købt på auktion 6. Kirsten Larsdatter, 21. sep. 1841, fg enke 7. Lars Eriksen, 30. maj 1859, fg søn 8. Marie Eriksen, 22. aug. 1895, fg enke 9. Knud Jensen, 18. dec. 1902, fg svsøn 10. Ernst Knudsen, 17. jun. 1925 fg = forgænger