Eriksholmparken


Herregården Eriksholm sydøst for Holbæk, Holbæk Kommune, Danmark

Intro

Navngivet den 9. februar 1987. Tidligere en del af Vangen, numrene 70-304. Adresseændringen blev foreslået af Nørresundby Sociale Boligselskab, afdeling 17. Husnumrene forblev de samme. Vejen er i lighed med andre veje i området opkaldt efter danske godser og hovedgårde.

Eriksholm er en hovedgård ved Bramsnæs Bugt, ca. 7 km SØ for Holbæk.

Aalborg byrådsforhandlinger 9. Februar 1987 – 05.01.01G01