Eriknauer Ødekirke


Eriknauer Kirke. ©Horsens Museum


På kortet, fra 1819, er Kirkejorden markeret med rød streg. ©Horsens Museum


Dette luftfoto er moderne, med samme markering af kirkejorden. ©Horsens Museum

Intro

Dette kan være stedet, hvor Eriknauer Kirke lå indtil 1560. På gamle kort hedder området Kirkejord, og stedet har på gamle kort ikke været bebygget. På kortet fra 1819, er Kirkejorden markeret med rød streg.

Eriknauer sogn
Eriknauer var tidligere et selvstændigt sogn, men ved et kongebrev fra 1560 blev det befalet, at nedlægge sognet, fordi det var for lille. I byen lå syv gårde. Desuden kunne præsten ikke bestride sognet, fordi han på søndage og helligdage også skulle prædike på Bygholm Slot. Det blev besluttet, at kirken skulle nedbrydes og materialer, klokker m.m. skulle anvendes i Hatting Kirke. Menigheden i Eriknauer måtte altså fra 1560 tage til Hatting for at gå i kirke

Eriknauer i jernalderen
Hvis I ser over mod motorvejen, kan I se, hvor den nuværende Eriknauers forgænger fra jernalderen har ligget. Inden motorvejen blev anlagt undersøgte arkæologerne området og fandt en jernalderbebyggelse med flere huse, hegn og affaldsgruber. Der blev blandt andet fundet et fragment af en drejekværn, der blev blevet brugt til at male mel til brød.