Erik Menveds Borg Bygholm i Horsens
Intro

I 1513 lod Erik Medved opføre en borg ved Horsens. Der er utvivlsomt det voldsted, der endnu findes rester af i Bygholm Park.

Borgen udgjordes af en ca. 8. m. høj kunstig banke omgivet af en vandfyldt voldgrav. Fladen øverst er omkring 1200 m2. her lå oprindeligt kun et teglstenshus, men senere blev der tilføjet endnu en bygning vinkelret på og i 1500-årene blev anlægget firfløjet. Ladegården, som hørte til borgen, lå sydvest for borgbanken på en lille holm. I løbet af middelalderen skænkede kongerne meget jordegods til Bygholm, der blev et af Danmarks hovedlen. Omkring 1600 var borgen Bygholm imidlertid så forfalden, at den blev nedrevet, hvorimod ladegården fortsatte som ladegård for det nye lehnsmandssæde, Stjernholm lige øst for Horsens by. Omkring 1700 genopførtes Bygholm af materiale fra Stjernholm, som nu på dette tidspunkt var forfaldent og derfor blev nedrevet.

I 1766 erhvervede Lars de Thygesen, Bygholm og påbegyndte opførelsen af en helt ny hovedbygning, som stod klar ca. 10 år efter. Bygmesteren var Andreas Møller og portalen over indgangsdøren blev skabt af billedhuggeren Jens Hjernøe. Rundt omkring herregårdens hovedbygning og de to sidefløje lå både en park og mange forskellige økonomibygninger.

''Publiceret''