Erik Glippings Jagthus


Ruinen af jagthuset.

Intro

Jagthytten blev brugt i forbindelse med jagt på Skanderborg Vildtbane. Det er eftersigende stedet hvor Erik Glipping overnattede natten forud for mordet i Finderup Lade d. 22. november 1286.

Tomten er 11,5 x 7 m stor og et næsten rektangulært fundament efter en stenbygning rejst o. år 1200. De ruiner der ses i dag, udgør den stenbyggede kælderetage af et hus i flere etager. Tomten blev undersøgt i 1876 af Nationalmuseet. De eneste genstande man fandt, var knogler fra et stort vildsvin der kunne tyde på at huset var brugt som en jagthytte. Hyttens placering på Skanderborg Vildtbane, der strakte sig fra Horsens til Viborg, taler ligeledes for denne formodning. Grønbæks placering i forhold til datidens dagsrejser mellem kongeslottet i Skanderborg og Viborg, åbner for muligheden, at bygningen også har fungeret som logi for kongen og hans følge.
Erik Glipping har eftersigende brugt hytten under sine jagter på Skanderborgvildtbane og har formodentligt brugt sin sidste nat i denne hytte.


I middelalderen var den bedste jagt underlagt kongen. Kongens jagtområder kaldtes Vildtbaner. Vildtbanerne blev overvåget af embedsmænd, og der var strenge straffe hvis man forgreb sig på kongens jagtvildt. Der findes middelalderlige Vildtbaner spredt rundt i hele Danmark. Jagtbyttet var alsidigt, men især vildsvinet var et yndet bytte. I 1581 lod Frederik II 21 vildsvin udsætte i de midtjyske skove for at fremme bestanden. Bønderne var ikke glade for denne form for vildtpleje, da vildsvinene ødelagde markerne, spiste olden i skovene og formerede sig med de tamme oldensvin. Bønderne kunne ikke stille noget op, for vildsvinet var fredet til de kongelige jagter.