Erik Eriksens Vej


Erik Eriksens Vej, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter Erik Eriksen (1902-1972), gårdejer i Ringe på Fyn, politiker. Han bestred flere ministerposter og var statsminister 1950-1953.

Under Erik Eriksen gennemførtes grundloven af 1953 og den ny tronfølgelov, der bevirkede, at Danmark kunne få regerende dronninger.