Erholm


Tryk. Herregården Erholm


Fotografi. Herregården Erholm, opført 1850-54. Haven anlagt 1854.


Hovedgården Erholm


Herregården Erholms mølle


Keglehus fra Erholm gods, nu i Den Fynske Landsby. Her er den fotograferet med keglebanen.


Keglehuset, mens det stadig stod i haven til herregården Erholm. Nu står det i Den Fynske Landsby

Intro

Erholm har antagelig været hovedgård, siden den blev anlagt i senmiddelalderen. Gården blev placeret som enestegård på skovklædte bakker lige ud til Fyns største moseområde Neverkær i det kuperede område vest for Vissenbjerg.

I parken ved Erholm gods blev i 1835 opført en keglebane med tilhørende keglehus. Huset blev opført af amtmand Hans Wilhelm Cederfeld de Simonsen i anledning af hans eneste søns studentereksamen.
I 1953 forærede bygherrens oldebarn, hofjægermester Hans Christian C.F. Cederfeld de Simonsen til Erholm, keglehuset til Den Fynske Landsby, og året efter blev det genrejst på museet.

Se Keglehuset i Den Fynske Landsby.