Epidemisygehuset i Nakskov


Epidemisygehuset, hjørnet af Ingemannsvej og Skandsen


Epidemisygehuset ca 1915


Skolen på Skandsen ca. 1983


Skolen på Skandsen. Den nuværende Produktionsskole

Intro

Epidemisygehuset havde til huse på Skandsen 11, hvor der efterfølgende har været skole (Skolen på Skandsen). Lolland Kommunes Produktionsskole er nu i bygningerne.

Epidemisygehuset blev bygget af to omgange. Først en lille gul bygning i det nordvestlige hjørne af grunden i 1879. Det endelige sygehus byggede man først i 1893, efter at byrådet havde diskuteret nødvendigheden af, at have sådan et sygehus i flere år. Fra det stod færdigt i 1893 med 24 sengepladser har det fungeret upåklageligt. Kun en enkelt gang i 1912, under en epidemi af børnelammelse, har det været utilstrækkeligt. Man måtte da rejse et stort filttelt for at klare presset. Epidemisygehuset blev sidst brugt under den store polio-epidemi i 1952.

Efter at bygningerne havdee stået tomme i nogle år, blev der i starten af 1960erne etableret internatskole (Skolen på skandsen). Den lukkede i sommeren 1984.

Produktionsskolen blev startet i 1984 og indviet i februar 1985. Den fungerer stadig som produktionsskole for Lolland Kommune.