Enrum Plejecenter


Enrum ved 40 års jubilæet i 1993.

Intro

Enrum har adresse på Pomosavej 17 – 19, Søhus, 5270, Odense N. På stedet lå der tidligere en gård kaldet Enrumgården.

Enrum har adresse på Pomosavej 17 – 19, Søhus, 5270, Odense N.
På stedet lå der tidligere en gård kaldet Enrumgården. I 1930 var gården ejet af 3 søskende, som alle var ugifte. I 1950 er der kun en søster tilbage, Karen Hansen, Hun beslutter at give gården til Lumby kommune med det formål, at stedet skulle anvendes til ophold for ældre personer, der ikke kunne klare sig i eget hjem.
I 1953 blev plejehjemmet Enrum bygget under ledelse af arkitekt Vagn O. Kyed. Opgaven blev udført i samarbejde med nabokommunen Allesø Næsbyhoved Broby.
I dag anvendes stedet til et lidt andet formål end i begyndelsen, skyldes jo at tiden er en anden end dengang, men Karen Hansens betingelse er stadig opfyldt, nemlig at stedet bærer det oprindelige navn: Enrum.