Engvandingsanlæg


Billedet viser en af engene, som den ser ud i dag - 2011. Desværre gemmer selve overrislingsanlæggene sig nede bag hækken i baggrunden og er ikke til at komme til.

Intro

Langs åen findes spor af engvandingsanlæg

Da landbruget i slutningen af 1800tallet lagdes om til at producere ost, smør og flæsk til eksport, forøgedes kvægbestanden betragteligt. Nu var der brug for produktion af græs og hø. Langs Haarby Ås forløb mellem Køng og Haarby anlagdes derfor syv engvandingsanlæg, hvis rester stadig er synlige. Ved at opstemme vandet og lede det ad kanaler ud i engene, kunne disse oversvømmes i tørre perioder. Derved øgedes græsningsmulighederne, og ved at flytte kreaturerne rundt fik man mulighed for gode høslæt. Anlæggene befinder sig på privat mark