Engmarksvej 19, Jerlev


Engmarksvej 19 i Jerlev, før renoveringen i 2010.


Sådan så ejendommen på Engmarksvej 19 ud i 1952.


Notater om skøder på matrikel 6c i Jerlev, nu Engmarksvej 19. Der nævnes bl.a. navnene Hans Clausens Enke Karen Ludvigsen, og Karens stedfar Lars Jensen (Tørskind).


Ansøgning om medalje for deltagelse i Treårskrigen. Hans Clausen, husmand på Engmarksvej 19, matrikel 6c, i Jerlev. Deltog som Kongelig Livgarder til fods, 2. Compagni, i årene 1848, 1849 og 1850. Han fik bevilget medaljen.


Engmarksvej 19 i Jerlev


Engmarksvej 19 en vinterdag


Husmandsfamilie Engmarksvej 19, Jerlev. Billede af fotograf Busk i Vejle, 1883, hvor yngste søn, Johan Henrik Ludvig Rau Hansen, blev konfirmeret i Jerlev Kirke. Forældrene er her 60 og 55 år gamle, og faderen Hans Clausen døde af tuberkulose året efter.


Ejendommen Engmarksvej 19


Militært indtegningsbevis for Johan Henrik Ludvig Rau Hansen, Jerlev Engmark (født 1. februar 1869 Engmarksvej 19). Hans navn er her skrevet med faderen Hans Clausens let rystende håndskrift. Fødselsår og dato er forkert. Navnet Rau er stavet forkert.


Johan Henrik Ludvig Rau Hansen, født 1869 på Engmarksvej 19 i Jerlev, søn af husmand og livgarder Hans Clausen og Karen Ludvigsen Rau. Gift 2 gange, mistede første hustru og alle 4 børn af første ægteskab, men alle 4 børn af andet ægteskab blev voksne.


Johan Henrik Ludvig Rau Hansen, snedker i Vejle, født 1869 på Engmarksvej 19 i Jerlev, som yngste søn af husmandsparret Hans Clausen og Karen Ludvigsen Rau. Kaldet Ludvig Rau. Arbejdede som snedkersvend hos Tømrermestrene Henriksen & Jeppesen i Vejle.


Ægteparret Peter Wennemoes Madsen og Hansine Frederikke Hansen, med datteren Christiane Madsen. Manden var kusk på Jerlevgaard, og konen er født og opvokset på husmandsstedet Engmarksvej 19 i Jerlev (født 1866). Datteren forblev ugift og barnløs.


To ældre søskende i Nebraska, begge født og opvokset Engmarksvej 19 i Jerlev. Lars Ludvig Hansen og Ane Kathrine Marie Hansen, børn af Hans Clausen og Karen Ludvigsen Rau.


Lars Ludvig Hansen (1863-1940) og hustru Andersine Dankert. I 1880 var han tjenestekarl hos Josva Claudi Mortensen i Jerlev. Emigrerede til Amerika, hvor han kaldte sig Louis Hansen. Ved søsterens død i Nebraska 1939 boede han i Edmonds, Washington.


Familien Petersen i Nebraska - Jens Christian Pedersen Elkjær (født i Smidstrup Sogn) og hustru Ane Kathrine Hansen (født 1852 på Engmarksvej 19 i Jerlev), med deres 4 børn, Victor Christian, Lena Marie, Anfelt og Emmanuel.


Indkaldelsesordre for Johan Henrik Ludvig Rau Hansen, Engmarksvej 19 i Jerlev. Han kaldtes i daglig tale Ludvig Rau, og det er hans egen håndskrift som hans navn er skrevet med.


Engmarksvej 19

Intro

Matrikel 6c m.fl. - Jerlev Ejerlav. Her har fra gammel tid ligget et husmandssted. I dag moderniseret ejendom.

''Hans Clausen, husmand med jord på Jerlev Engmark '' På ejendommen levede i gamle dage en husmandsfamilie. Husfaderen hed Hans Clausen (1823-1885), og han var dekoreret krigsveteran fra treårskrigen, hvor han deltog som garderhusar i Livgardens 2. Compagni og var med i adskillige slag. Han deltog i krigen i både 1847, 1849 og 1850. Her pådrog han sig tuberkulose, som i sidste ende gjorde det af med ham og gjorde ham svag i årene efter krigen. Men forinden nåede han at få en række børn, hvoraf de fleste voksede op på det, der i dag kaldes Engmarksvej 19, og som dengang blev beskrevet som et husmandssted på Jerlev Engmark. Ifølge lægdsrullen var han 1,76 meter høj, hvilket var ret høj for den tids mænd af almuen. ''Søn af Jerlevs første skoleholder'' Hans Clausen blev også kaldt Hans Clausen Jepsen. Han var søn af Jerlevs første skoleholder, Claus Jeppesen, og var selv opvokset på Mejslingvej 25, der i sin tid udgjorde Jerlevs første skole efter Skoleforordningen 1814 og indtil stuehuset nedbrændte i 1882. ''Viet i Jerlev Kirke'' Da Hans Clausen blev gift med sin Karen Ludvigsen Rau i Jerlev Kirke, stod der i kirkebogen: '''Hans Clausen Jepsen, Ungkarl i 24de Aar, tjenende paa Jerlefgaard. Karen Ludvigsen Rau, 20de Aars Syepige paa Jerlef Engmark. Forlovere: Skolelærer Loedal i Vilstrup og Gaardmand Hans Andersen i Ruhe. Viede i Jerlef Kirke den 15. Maj 1847. Første Lysning Søndag Sexagesima. Folio 2 No 18Folio 17 No 15 Confirmerede og vaccinerede her begge.''' Karen Ludvigsen Rau mistede sin egen far som lille (Johann Hendrich Ludwig Rau). Moderen Anna Margretha Nielsdatter giftede sig igen med den 10 år yngre Lars Jensen Tørskind, og hun bidrog selv til familiens indtægter ved at tage ud som kogekone ved gilder på Jerlev-Højen-egnen, hvor hun dygtigt både slagtede, bagte og kogte. Med første ægtemand, kaldet Ludwig Rau, boede hun i Erik Vævers ejendom i Højen Skov. Senere på Pukjær Bakke og til sidst på Jerlev Engmark, Engmarksvej 19, matrikel 6c, hvor hun døde i 1888. Lars Jensen Tørskind var allerede død i 1867, 61 år gammel. Anna Margretha Nielsdatter var født i Vinding i 1794 og opnåede en alder af 93 år, skønt hun på et tidspunkt vistnok var blevet temmelig kraftig. Anna Margrethes far, Niels Sørensen Smed, havde ejet gården Esketoft i Højen Skov, og Anna Margrethes bror Niels Nielsen Smed arvede dette sted. ''Hans og Karens 10 børn, alle født på Engmarksvej 19:'' ''1. Lars Hansen'', født 1850, død af mæslinger i 1861, 11 år gammel. Han var opkaldt efter sin mors stedfar. ''2. Ane Kathrine Marie Hansen'', født 1852, udvandret til Nebraska med sin mand, Jens Christian Pedersen Elkjær, som var født 1854 i Haustrup, Smidstrup Sogn. ''3. Ane Margrethe Hansen'', 'Sypige af Jerlev Engmark'. Født 1854, gift med Anders Peter Bertelsen, som var født 1848 i Gårslev Sogn og var intet mindre end oldebarn af den berygtede landevejsrøver, Peder Beenradt, der hærgede Jelling Hede og omegn. ''4. Claus Hansen'', født 1857. i 1878 var han ungkarl i Mejsling, i 1925 boede han som enligtstillet rentier på Gammelhavn 5, Vejle ''5. Johan Henrik Ludvig Rau Hansen'', opkaldt efter morfaderen, som var død mens moderen var ganske lille. Drengen blev født 1860, men døde samme år. ''6. Lars Hansen'', født 1862, opkaldt efter sin døde storebror, men døde selv inden året var omme. ''7. Lars Ludvig Hansen'', opkaldt efter sine døde brødre, men også fra såvel sin mors stedfar og sin rigtige morfar. Født 1863.Tjente som 16-årig hos Josva Claudi Mortensen i Jerlev. Lars Ludvig Hansen emigrerede til Amerika, og var gift med Andersine Dankert. ''8. Hansine Frederikke Hansen'', født 1866, død 1953. Gift med Peter Wennemoes Madsen. Parret fik kun ét (overlevende) barn, datteren Christiane Madsen, som forblev ugift, og boede på Koldingvej i Vejle. Hun opnåede en høj alder, og havde altid samme standardsvar, når nogen spurgte til hendes alder: "Jeg er lige så gammel som min storetå". ''9. Johan Henrik Ludvig Rau Hansen'', opkaldt efter morfaderen, som havde været snedker i Højen. Født på Engmarksvej 19 i 1869, død i Vejle 1947. Han blev snedker i Vejle, og blev gift 2 gange. Han oplevede den store sorg at miste hele sin første familie, kone og 4 børn. Alle 4 børn af næste ægteskab blev gamle. De 3 af dem fik børn. Især den ældste søn, Frederik Christian Rau Hansen, møbelhandler i Vejle, har i dag en stor efterslægt, skønt han selv kun fik 2 børn, Allan og Orla Rau Hansen. ''10. Karen Marie Hansine Hansen'', født 1872, gift med Rasmus Jørgen Pedersen Lundsgaard. ''1901-1906:'' Ifølge folketællingerne bor Hans Clausens og Karen Ludvigsdatter Raus datter og svigersøn på Engmarksvej 19, matr. 6c, i 1901 og i 1906. Begge år ses enken Karen Ludvigsdatter boende i samme husstand. Hun døde i februar 1906. Den datter der bor på ejendommen Engmarksvej 19 ifølge folketællingerne i 1901 og 1906, er familiens yngste, nemlig'' Karen Marie Hansine Hansen'', som blev født på ejendommen i 1872. Hun bor som voksen i sit barndomshjem, med sin gamle mor og sin mand og børn. Manden hed'' Rasmus Petersen Lundsgaard'', og han var født i Svendborg 1876. Han står opført i folketællingen for Engmarksvej 19 i Jerlev 1901 som boelsmand og møllersvend. ''1911:'' Ifølge folketællingen bor på Engmarksvej 19 stadig Rasmus Petersen Lundsgaard og hustru Karen Marie Hansine, samt en række børn.

Nuværende ejendom på matrikel nr. 6c er moderniseret siden 2010, hvor ejendommen blev solgt på tvangsauktion. Stuehuset er opført i år 1900, men der har ligget et ældre husmandssted samme sted fra i hvert fald midten af 1800-tallet.

Her ses Engmarksvej 19 i Jerlev, ifølge folketællingen for 1860: ''Vejle, Jerlev, Jerlev, Jerlef Mark, Et Huus, 17, FT-1860, D5324'' '''- ''Hans Clausen'', 36 år, Gift, Huusmand. lever af sin Jordlod, Huusfader. Født i Jerlef. - ''Karen Ludvigsen'', 32 år, Gift, hans Kone, født i Skibet Sogn, Veile Amt. - ''Lars Hansen'', 10 år, Ugift, deres Børn, født i Jerlef. - ''Ane Kathrine Hansen'', 8 år, Ugift, deres Børn, født i Jerlef. - ''Ane Margrethe Hansen'', 6 år, Ugift, deres Børn, født i Jerlef. - ''Claus Hansen'', 3, Ugift, deres Børn, født i Jerlef. - ''Ane Margrethe Nielsdatter'', 68 år, Gift, Huusfaderens Svigermoder, der af ham forsørges, født i Vindinge Sogn, Veile Amt. - ''Ludvig Rau Larsen'', 23 år, Ugift, hendes Søn, Skrædder, født i Skibet Sogn, Veile Amt.''' Som det ses, bor i husstanden på Engmarksvej 19, foruden Hans Clausen og hustru og på dette tidspunkt 5 børn, også husmoderens moder, ''Ane Margrethe Nielsdatter'', samt husmoderens halvbroder, ''Ludvig Rau Larsen''. Den unge skrædders fulde navn var ''Johan Henrik Ludvig Rau Lassen''. Han blev født i Skibet Sogn 1837, som søn af'' Lars Jensen Tørskind'' og ''Anna Margretha Nielsdatter''. Han døde af tæring 1861 i Nørre Vilstrup, kun 24 år gammel. Husfaderen ''Hans Clausen'', også kaldet Hans Clausen Jepsen, var født på Jerlevs første skole, som lå på Mejslingvej 25, og som også blev kaldt Damkjærhuset, matrikel nr. 1 i Jerlev. Hans forældre var Jerlevs første skoleholder, ''Claus Jeppesen ''(født i Lindved 1791)'' '', og hustru ''Anna Cathrina Hansdatter ''(født i Jelling 1789)''.'' Claus Jeppesen var tvilling og født 1791 i Lindved, Sindbjerg Sogn, som søn af husmand ''Jeppe Clausen'' og hustru ''Birgithe Marie Nielsdatter''. Skoleholderens kone, Anna Catharina Hansdatter, døde på Jerlev Skole under en tyfus-epidemi sommeren 1840, sammen med en ung datter. ''Karen Ludvigsen Rau'', husmoderen i husstanden på Engmarksvej 19, var datter af moderens første ægteskab med snedker i Højen og Nørre Vilstrup, ''Johann Hendrich Ludwig Rau'', kaldet Ludwig Rau, men snedkeren døde allerede i 1832 i Nørre Vilstrup, 42 år gammel, på et tidspunkt hvor datteren Karen Ludvigsen Rau kun var 3 år gammel. Herefter blev Anna Margretha Nielsdatter gift med Lars Jensen Tørskind, og fik med ham sønnen der døde 24 år gammel. ''Anna Margretha Nielsdatter ''blev født i Vinding Sogn i 1794, som datter af ''Niels Sørensen Smed'' og ''Mette Søfrensdatter''. Hendes far var smed og husmand, og ejede på et tidspunkt gården Esketoft i Højen Skov. Moderen Mette var gårdmandsdatter fra Enggaard i Bredballe. ''Rau'erne på farten'' Karen Ludvigsen Rau's far, ''Johann Hendrich Ludwig Rau'', blev født på godset Rundhof i Angeln, Esgrus Sogn, i 1790, som søn af kammertjener, holzbediener og holländer på Rundhof, sidenhen (fra 1791 til 1806) gårdejer på Oxviggaard i Højen, ''Johann Christopher Ludewig Rau''. Som nævnt var Karen Ludvigsen Rau's far død da hun var lille, og det var åbenbart en tendens i Rau-familien, for også hendes oldefar døde tidligt, og faktisk blev Karens farfar født efter sin egen fars død i 1752. Rau-slægten blev sjældent længe samme sted. Karens farfar, som købte Oxviggaard i Højen i 1791, hvor han slog sig ned her med sin hustru Anna Johanna Petersen og 3 små sønner, var selv født i 1752 i Dorfitter, Hessen-Darmstadt. I Thalitter tæt herved havde hans far, ''Johann Christoph Rau'' (født 1692 i Eibenstock i Sachsen) drevet et gæstgiveri/en kro, som eksisterer den dag i dag (kaldet Zur Bergfreiheit). Gæstgiveriet drev den gamle Rau sammen med sin kone, som hed'' Maria Catharina Geldmacher''. Men som nævnt døde gæstgiver Rau i 1752, få måneder før sønnen ''Johann Christopher Ludewig Rau''s fødsel. Sidstnævnte døde 17. december 1831 på Højen Mark. Hans underskrift ses hyppigt på gamle dokumenter fra Jerlev og Højen Sogne, sammen med navne som Piengaard og præsten Hans Wissing. Også dén Rau, som ejede Oxviggaard, kaldtes i daglig tale Ludwig Rau. ''I fx 1803 nævnes denne Ludwig Rau ved konstitueringen af Sognekommisionen:'' '''Hr. Ludwig Rau af Oxviggaard - Hr. Pastor Wissing, Sognepræst for Højen og Jerlev Sogne - Hr. Cancelliraad Dichmann - disse tre som faste medlemmer. Derefter valgtes: Sognefoged Jens Piengaard i Højen, Niels Hansen Daugaard af Højen, Mads Nielsen Gaardmand i Jerlev.''' ''1890, Folketællingen, Jerlev, Engmarksvej 19, matrikel nr. 6c:'' '''''''''Karen Ludvigsen (Rau), 62 år, Enke, Husmoder, født i Skibet Sogn, Vejle Amt. Karen Marie Hansine Hansen, 17 år, Ugift, Barn, født i Jerlev Sogn, Vejle Amt.''' (Som det ses herover, bor enken Karen Ludvigsen Rau i 1890 alene på ejendommen med sin yngste datter, der er 17 år - og i senere folketællinger, herunder, i 1901 og i 1906, ses hun stadig på ejendommen, nu med sin yngste datter og dennes mand og børn) ''''''''1901, Folketællingen, Jerlev, Engmarksvej 19, matrikel nr. 6c:'' '''Rasmus P. Lundsgaard, født i Svendborg Sogn 16. juli 1876. Husfader, Boelsmand og Møllersvend. ''' '''Karen Marie Hansine Hansen, født 19. september 1872 i Jerlev Sogn. ''' '''Karen Hansine Lundsgaard, barn, født 7. november 1899 i Jerlev Sogn.''' '''Udøbt Pige, født 22. november 1901 i Jerlev. ''' '''Karen Ludvigsen Rau, Enke. Født 2. januar 1828 i Skibet Sogn. Privat Understøttelse.''' ''1906, Folketællingen, Jerlev, Engmarksvej 19, matrikel nr. 6c:'' '''Rasmus Petersen, født 12. september 1876. Karen Marie Petersen (dvs. Karen Marie Hansine Hansen), født 19. september 1872. Karen Hansine Petersen, født 7. november 1899. Agnes Nielsine Petersen, født 22. november 1901. Mary Klara Petersen, født 10. maj 1903. Valborg ? Petersen, født 19. maj 1904. Niels Petersen, født 26. september 1905. Karen Ludvigsen (Rau), født 2. januar 1824.''' '' 1911: Folketællingen, Jerlev, Engmarksvej 19, matrikel nr. 6c:'' Rasmus Lundsgaard Petersen, født 14. juni 1876 i Svendborg, Landbruger og Mælkekusk. Karen Marie Hansine Petersen, født 19. september 1872 i Jerlev, Husmoder. Agnes Nielsine Lundsgaard Petersen, født 22. januar 1901 i Jerlev. Mary Klara Lundsgaard Petersen, født 10. maj 1903 i Jerlev. Valborg Charlotte Lundsgaard Petersen, født 12. maj 1904 i Jerlev. Niels Lundsgaard Petersen, født 26. september 1905 i Jerlev. Ane Katrine Lundsgaard Petersen, født 16. marts 1906 i Jerlev. Hans Marius Lundsgaard Petersen, født 20. juli 1908 i Jerlev. Emma Alvine Lundsgaard Petersen, født 20. september 1911 i Jerlev.

Her ses dåben af Jerlevs første skolelærer, ''Claus Jeppesen'', som blev født ''1791 i Lindved, Sindbjerg sogn'', og sidenhen blev far til husmand Hans Clausen Jepsen som havde bopæl på Engmarksvej 19 i Jerlev: '''''1791: ''Af 5te Ditto (Juni) havde Jeppe Clausen og Hustru Berthe Marie i Lindved 2de (tvende) Børn til daab, 1 Søn nemlig Claus, og 1 Datter nemlig Ane Mette, frembaarne af Niels Jensens 2de (tvende) Døtre, Mahlene og Ane Margrethe af Hesselballe. Test: bemeldte Niels Jensen, Jesper Jensens Hustru, Jørgen Michelsens Hustru, Søren Smeds Datter Marie, Jens Skyttes Datter Dorthe, Dynes Thomsens Datter Ane, og Søren Lauritzens Datter Mette Marie, alle i Lindved.''' Her ses dåben af moderen til Hans Clausen Jepsen, nemlig'' Anna Cathrina Hansdatter'', som sidenhen døde på Jerlev Skole (Mejslingvej 25) i en tyfusepidemi 1840: ''1789, Jelling:'' '''Paa 2den Paaskedag blev Hans Bertelsens og Zidsel Olesdatters liden Daatters Daab af Jellinge i Kirken confirmeret, Barnets Navn er, Anna Cathrina. Fadre vare, Peder Jensen, Peder Styvel, Peder Kidde, Søren Larsen, Mads Olesen'''. ''Vielse i Jelling Sogn, 1815:'' '''Claus Jepsen, 24 Aar af Hygum og Skovdallund.Anna Catharina Hansdatter, 26 Aar af Skovdallund i Jelling. Forlovere: Peder Jensen og Jørgen Møller. 1. November, i Kirken. ''' ''Begravelse i Jerlev, 1840:'' '''Død den 25de Julii, begravet den 29de Julii.Anne Cathrine Hansdatter, Fødested Jellinge. Fader Hans Berthelsen. Skolelærer Jepsens Hustrue i Jerlef Skole.52de Aar. Død af Thyphus. Moder til Næstforegaaende (datteren Birthe Marie Clausdatter, som liegeledes døde af tyfus). ''' ''Dåb i 1823, af Hans Clausen, som sidenhen bliver husmand på Engmarksvej 19 i Jerlev:'' '''Født den 15de Julii 1823,hiemmedøbt den 15de Julii 1823.I Kirke den 21de September s. A. Forældre:Skolelærer Claus Jepsen og Hustru Anna Katrine Hansdatter paa Jerlev Engmark. Baaren af Johan Jepsens Datter Maren Johanna i Jerl. Faddere:Jochum Jørgensen i Hygum, Mads Olesen fra Rugballe Mark, Kirsten Anth. af Jerlef., Lars Andersen med ?, ibidem.''' ''1838, Konfirmation i Højen Kirke:'' '''Hans Clausen Jepsen, (boende) i Jerlef Skole. Forældre: Skolelærer Hans Jepsen og Hustru Cathrine Hansen i Jerlef Skole. Fød den 3die Julii 1823. Hiemmedøbt samme Dag. 14 3/4 Aar gl. Kundskab: God. Opførsel: Sædelig. Vaccineret af Krigsraad ? i Veile. ?ning den 18. Juli 1825. Folio 2 No 18.''' ''' ''' ''1842, Konfirmation i Jerlev Kirke:'' '''Første Søndag efter Paaske, den 3die April. Karen Ludvigsen Rau af Jerlef Mark. Afgangen Huusmand Snedker Johan Henrik Ludvig Rau og Hustrue Ane Margrethe Nielsen, nu i Ægteskab med selvejende Huusmand med Jord Lars Jensen Tørskind paa Jerlef Engmark. Fød og døbt i Nørre Vilstrup i Skibet Sogn den 3die Januarii 1828. Kundskaber: Meget God. Opførsel: Sædelig. Ifølge Attest af 27de Julii 1841 har hun tydelige Ar efter foregaaende Børnekopper. (Distriktslæge) Christens. Folio 17. Nom. 15.''' ''1847, Vielse i Jerlev Kirke:'' '''Hans Clausen Jepsen, Ungkarl i 24de Aar, tjenende paa Jerlefgaard.Karen Ludvigsen Rau20de Aars Syepige paa Jerlef Engmark.Forlovere: Skolelærer Loedal i Vilstrup og Gaardmand Hans Andersen i Ruhe. Viede i Jerlef Kirke den 15. Maj 1847.Første Lysning Søndag Sexagesima. Folio 2 No 18Folio 17 No 15 Confirmerede og vaccinerede her begge.''' '' 1885, begravelse i Jerlev:'' '''Hans Klausen, Død den 24. Februar 1885, begravet den 6. Marts. Hmd., gift, Jerlev Engmrk., 60 Aar, død af Brystsvaghed. ''' ''' ''' ''1906, begravelse i Jerlev:'' '''Død den 26de December, Jerlev Mark, Sogn og Herred. Begravet den 2den Januar 1907 på Jerlev Kirkegaard, Jerlev Herred. Karen Klausen, født Ludvigsen. Aftægtsenke, Jerlev Engmark. Enke efter Hans Klausen. 77 Aar. Begravelsen forrettet af Sognepræsten.'''

''Publiceret''

1. Skøde fra Lars Jensen Tørskind til (sted-svigersønnen) Hans Clausen Dateret 18. januar 1877, lyst 16. april 1877 2. Tilladelse til at sidde i uskiftet bo som adkomst for Hans Clausens enke Karen født Ludvigsen Rau. Dateret 30. juli 1884, lyst 25. oktober 1895 3. Skøde fra Hans Clausens enke Karen født Ludvigsen Rau til Rasmus Jørgen Pedersen Dateret 7. maj 1900, lyst 14. september 1900 4. Skøde fra R. J. Pedersen til Møller Vilhelm Nielsen Dateret 8. juli 1914, lyst 24. juli 1914 5. Skøde fra Vilhelm Nielsen til Otto Sørensen Dateret 28. juni 1915, lyst 2. juli 1915 6. Skøde fra sidste til do på matrikel 22b Dateret 5. juli 1921, lyst 7. juli 1921 7. Skøde fra sidste til Arne Christensen Dateret ???, lyst 26. juni 1946 8. Skøde fra sidste til Laurits Peter Jørgensen Dateret ???, lyst 17. februar 1947