Enghavegård i Astrup, Bryndum sogn

Intro

Astrupvej 36. Matr 2a Astrup, Bryndum Sogn i Esbjerg Kommune. Enghavegård udgjorde sammen med Daugård en halvgård i Astrup, som var vurderet til 2 tdr 6 skp hartkorn. 1688 4 tdr 2 skp 3 fdk hartkorn. Halvgården blev på et tidspunkt opdelt i 2 kvartgårde.

De to kvartgårde var Enghavegård og Daugård, hver med 2 tdr 1 skp 1 fdk 1½ alb hartkorn. 1844 var gården vurderet til 2 tdr 7 skp 2 alb hartkorn. Før 1804 lå gården 500 m mod nord(øst). Enghavegård tilhørte Bryndum Præstegård (Bryndum Præstegårds mensalgård) frem til 1792 og blev da frasolgt til gårdfæsteren. Vedr. gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016.
Den første selvejer på gården var Jakob Hermansen Filter, som var gift med Christiane Clausdatter. Jakob Filter frikøbte gården 1792. Efter udskiftningen i Astrup havde Enghavegård fået en vestlig jordlod, og Daugård en østlig. 1799 tilkøbte Jakob Filter 6 skp hartkorn fra Daugård; samtidig blev lavet en omdeling af gårdenes jord. Daugårds jord blev derved samlet i det nordvestre hjørne af Enghavegårds jord, og Enghavegård fik resten af Daugårds jord. Jakob Filter lod også gården udflytte til dens nuværende placering i 1804.
Ved Jakob Filters død i 1808 blev gården overtaget af sønnen Claus Jakobsen. Han var gift med Margrethe Madsdatter fra Vejrup Sogn. De drev gården til 1824 og flyttede derefter fra sognet (til Øster Vedsted ved Ribe). 1824 Hans Peder Nielsen fra Letbæk Mølle i Hodde Sogn. Hans kone Maren Christensdatter døde 1828, og hans selv i 1839. 1839 Christian Carl Blinkenberg og Christiane Henriette. Flyttede til Vestervad 1840. 1840 Peter Christensen. I 1842 blev gården overtaget af Anders Johan Andersen fra Tastrup i Torstrup Sogn. Han blev samme år gift med Anna Margrethe Kirstine Mortensdatter fra Strandby i Jerne Sogn. Anders Johan Andersen tilkøbte 1863 Daugård. Den blev dog videresolgt 1866, men lidt jord derfra forblev under Enghavegård. Anders Johan Andersen døde 1864, og enken Margrethe Mortensdatter blev herefter i 1865 gift med Thomas Nielsen fra V. Nykirke Sogn. De drev gården til 1869. På sine ældre dage var Thomas Nielsen kurvebinder. 1869 blev gården overtaget af (sted)sønnen Morten Andersen, der samme år blev gift med Anna Christensen, en datter af Rask Christensen fra Hygum Søndergård i V. Nebel Sogn. Morten Andersen forbedrede gården væsentlig. Jorden blev merglet og drænet. Nye staldbygningerne blev opført, og et nyt stuehus kom til i 1893. Årsagen til det nye stuehus var, at flere af deres børn døde af difteritis, og ingen turde komme på besøg af samme årsag. Denne nye gård havde også et lille gårdmejeri. Efter Morten Andersens død i 1908 afstod enken gården til sønnerne Thomas Janus og Gorm Andersen (sidstnævntes anpart blev efter kort tid afstået til Thomas Andersen). Thomas Andersen var gift med Dagmar Willadsen, en datter af S. P. Willadsen fra Solbakkegård i Kjersing. Han frasolgte 1909 gårdens sydlige jord til en bror på Astrupvej 46 samt lidt andet jord. Flyttede 1912 derfra. 1912 Christen Madsen. Fhv. mejerist. 1914 Hans Mikkelsen. I 1918 blev gården overtaget af Ane Katrine og Thomas Vestergaard Jørgensen, som forinden havde en gård i Skovlund. Katrine var født i Horne, og Thomas Jørgensen i Gaansager. Thomas Jørgensen drev gården til sin død i 1932. Katrine drev gården videre til 1937 og flyttede da med en datter og søn til Bryndum Præstegård, som de forpagtede og senere købte. I 1937 blev Enghavegård overtaget af sønnen Jens Hedegaard Jørgensen, som blev gift med Gudrun Kristensen fra Kjersing dette år. Han havde bestyret gården siden faderens død. De moderniserede gården og udskiftede efterhånden de gamle udbygninger med nye. Flyttede ved årsskiftet 1972/73 til Bryndum. Ved årsskiftet 1972/73 blev gården overtaget af sønnen Poul Hedegaard Jørgensen, der 1973 blev gift med Anette Lund Antonsen fra Vinding ved Vejle. I dag ejes gården af sidstnævntes søn og svigerdatter Lena og Troels Hedegaard Freund, som overtog år 2000. Hovedparten af jorden er frasolgt. 2009 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] ”Forum-området 1664 – 1993” Henning Jørgensen 1993 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016