Enggård i Nebel


Enggård i Nebel ca. 1929. Max Rødgård m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Nebelvej 14. Matr 3a V. Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården udgjorde sammen med Nebelgård før 1700 tallet en af Nebels gamle helgårde, Nørgård, som var vurderet til 5 tdr 3 skp album. I 1688 omvurderet til 4 tdr 6 skp 2 fdk hartkorn.

Nørgård blev i 1700 tallet fæstet af 2 gårdfæstere, som hver fik 2 tdr 3 skp 1 alb hartkorn. I 1844 blev gården omvurderet til 3 tdr 2 skp 2 fdk 2½ alb hartkorn. Bygningerne lå oprindeligt ca. 500 m mod syd, lidt syd for, hvor Nebelvej 10 ligger. Gården hørte under Ølufgård frem til 1789 og blev da solgt til gårdfæsteren. Vedr. gårdfæstere før 1800, se "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016. Den første selvejer på gården var Hans Pedersen. Han frikøbte gården fra Ølufgård i 1789. Hans Pedersen døde som ugift i 1797, og forældrene, Peder Andreasen og Maren Sørensdatter, arvede derefter gården. Peder Andreasen døde 1798, hvorefter enken Maren Sørensdatter i 1800 blev gift med sin karl Thomas Henriksen, der stammede fra Marbæk i Hostrup sogn. Maren Sørensdatter døde samme år, og sidst på året blev Thomas Henriksen gift med Johanne Nielsdatter fra Hjerting. Sønnen af det sidste ægteskab Henrik Thomsen blev 1833 gift med Ane Poulsdatter, en datter af Poul Nielsen fra Hygum Nørregård, og de overtog gården året efter. Han var medlem af det første sogneforstanderskab i Bryndum-V. Nebel. Kort før sin død i 1861 overdrog Henrik Thomsen gården til sønnen Thomas Henriksen. Thomas Henriksen blev 1866 gift med Elise Katrine Pedersen Haahr, som var født i Skonager og en søster til lærer Haahr i V. Nebel. Thomas Henriksen døde 1894, hvorefter enken afstod gården i 1896 til sønnen Niels Peder Haahr Henriksen. Han blev året efter gift med Maren Tobiasen, en datter af Jens Gunde Tobiasen fra Hygum Nørregård. Fra svigerfaderens gård købte Haahr Henriksen et stykke jord i 1911. Her lod familien nye bygninger opføre omkring 1914 (Stokbrovej 22) og flyttede derhen. Haahr Henriksen ernærede sig derefter også som hjemmeslagter. 1915 Hans Chr. Hansen. Han var enkemand fra Skads og blev overtagelsesåret gift med Karen Nielsen fra Hodde sogn. Flyttede 1916 til Hyldegård i Hygum. 1916 Anne og Nis Anton Gammelgaard. Flyttede til Sig i 1923. I 1923 blev gården overtaget af Max Karl André Rødgaard (født i Varde), som var blevet gift med Kirstine Andersen fra Sædding i 1917. De drev gården til 1952 og byggede derefter et aftægtshus ved gården. Sønnen Børge Rødgaard blev 1952 gift med Hilda Ibsen fra Briksbøl, og de overtog gården samme år. De drev gården til 1989 og solgte den da til nuværende ejere Hanne og Henning Lund Jepsen. 2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016