Enggård i Nebel


Enggård i Nebel ca. 1929. Max Rødgård m. familie. Fotograf ukendt.

Intro

Nebelvej 14. Matr 3a V. Nebel, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården udgjorde sammen med Nebelgård før 1700 tallet en af Nebels gamle helgårde, Nørgård, som var vurderet til 5 tdr 3 skp album. I 1688 omvurderet til 4 tdr 6 skp 2 fdk hartkorn.

Nørgård blev i 1700 tallet fæstet af 2 gårdfæstere, som hver fik 2 tdr 3 skp 1 alb hartkorn. I 1844 blev gården omvurderet til 3 tdr 2 skp 2 fdk 2½ alb hartkorn. Bygningerne lå oprindeligt ca. 500 m mod syd, lidt syd for, hvor Nebelvej 10 ligger. Gården hørte under Ølufgård frem til 1789 og blev da solgt til gårdfæsteren.

Der kan ikke siges med sikkerhed hvem der fæstede helgården i 1600 tallet. Men det var dog rimeligt sikkert den gård, som gårdfæsteren Laurids Bennedsen døde på i 1637. Han var gift med Anne Jensdatter fra Bøel i Gørding sogn. Efter hans død blev enken gift med en Frands Sørensen, som overtog fæstet. Frands Sørensen døde ca. 1653.

Laurids Bennedsens søn Benned Lauridsen overtog fæstet af helgården kort tid efter Frands Sørensens død. Han var gift med Maren Jepsdatter, som måske stammede fra Janderup sogn. Benned Lauridsen døde 1665, hvorefter enken blev gift med Jes Christensen (måske fra Gjesing), som overtog fæstet og stod som gårdfæster 1681.

I begyndelsen af 1680'erne blev fæstet overtaget af Benned Lauridsens søn Jep Bennedsen. Han stod stadig som gårdfæster 1688, men var rimeligvis død før 1688, da fæstet tilsyneladende var overtaget af en Christen Christensen på dette tidspunkt. En teori kan være, at denne Christen Christensen blev gift med Jep Bennedsens enke.

Før 1719 var fæstet overtaget af Jep Christensen, som var søn af Christen Christensen - vel hans ældste, opkaldt efter Jep Bennedsen.

Allerede fra omkring 1720 kom der sandsynligvis 1 fæster mere på helgården, som herefter havde 2 fæstere. Den anden fæster var Laurids Hansen, kaldet Laurids Vad. Laurids Hansen havde fæstet den ene af gårdene i Ølufvad, men bosatte sig nu i Nebel. Hans stedsøn Andreas Jachobsen, som blev gift 1729 med Lene Pedersdatter, en datter af Peder Poulsen og Abel Sørensdatter fra Meldgård, overtog fæstet af Enggård 1729, og Laurids Vad flyttede vistnok til Kvaglund.

A. Jacobsen døde 1747, hvorefter hans enke året efter blev gift med Christen Nielsen, en søn af Niels Zachariasen fra matr 23 i Skærbæk. Christen Nielsen blev kaldt Christen Nørgaard. Hans første kone døde omk. 1761, hvorefter han blev gift med Kirsten Jørgensdatter, en datter af Jørgen Sørensen fra den anden halvgård (Nebelgård) og flyttede derover.

Ca. 1762 blev fæstet helt sikkert overtaget af Peder Andreasen, der var søn af Andreas Jachobsen - og altså Christen Nielsens stedsøn. Peder Andreasen blev 1762 gift med Maren Sørensdatter fra Rousthøje. Deres søn Hans Pedersen modtog i 1787 som 18 årig fæstebrev fra Ølufgård på gården. Han købte gården endeligt fra Ølufgård 1789.

Hans Pedersen døde som ugift i 1797, og forældrene arvede derefter gården. Peder Andreasen døde 1798, hvorefter enken Maren Sørensdatter i 1800 blev gift med sin karl Thomas Henriksen, der stammede fra Marbæk i Hostrup sogn. Maren Sørensdatter døde samme år, og sidst på året blev Thomas Henriksen gift med Johanne Nielsdatter fra Hjerting.

Sønnen af det sidste ægteskab Henrik Thomsen blev 1833 gift med Ane Poulsdatter, en datter af Poul Nielsen fra Hygum Nørregård, og de overtog gården året efter. Han var medlem af det første sogneforstanderskab i Bryndum-V. Nebel. Kort før sin død i 1861 overdrog Henrik Thomsen gården til sønnen Thomas Henriksen. Thomas Henriksen blev 1866 gift med Elise Katrine Pedersen Haahr, som var født i Skonager og en søster til lærer Haahr i V. Nebel.

Thomas Henriksen døde 1894, hvorefter enken afstod gården i 1896 til sønnen Niels Peder Haahr Henriksen. Han blev året efter gift med Maren Tobiasen, en datter af Jens Gunde Tobiasen fra Hygum Nørregård. Fra svigerfaderens gård købte Haahr Henriksen et stykke jord i 1911. Her lod familien nye bygninger opføre omkring 1914 (Stokbrovej 22) og flyttede derhen. Haahr Henriksen ernærede sig derefter også som hjemmeslagter.

1915 Hans Chr. Hansen. Han var enkemand fra Skads og blev overtagelsesåret gift med Karen Nielsen fra Hodde sogn. Flyttede 1916 til Hyldegård i Hygum.

1916 Anne og Nis Anton Gammelgaard. Flyttede til Sig i 1923.

I 1923 blev gården overtaget af Max Karl André Rødgaard (født i Varde), som var blevet gift med Kirstine Andersen fra Sædding i 1917. De drev gården til 1952 og byggede derefter et aftægtshus ved gården.
Sønnen Børge Rødgaard blev 1952 gift med Hilda Ibsen fra Briksbøl, og de overtog gården samme år. De drev gården til 1989 og solgte den da til nuværende ejere Hanne og Henning Lund Jepsen.

2009 Yderligere oplysninger Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991